Sayt xəritəsi
 
Bizimlə əlaqə

E L A N L A R

ELMİ ŞURA

ELMİ ŞURA        28 noyabr 2012-ci il TARİXDƏ SAAT 14 30-da

TƏBİƏTŞÜNASLIQ VƏ KƏND TƏSƏRRÜFATI FAKÜLTƏSİNİN

ZALINDA KEÇİRİLƏCƏKDİR


G   Ü   N   D   Ə   L   İ   K

 

                           1. Boloniya sistemi üzrə tədrisin təşkili vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələr.                     S.Seyid

                           2.  Qış-imtahan sessiyasına hazırlıqla əlaqədar qarşıda duran vəzifələr.                              S.Seyid

                           3.  “Elekton təhsil  proqramı  çərçivəsində  semestr  imtahanlarının  elektron  təminatı 

                               haqqında                                                                                                                        H .Qasımov

                          4.  Pedaqoji fakültənin tədris və elmi-tədqiqat işləri haqqında hesabat.                            İ.Rüstəmov

                          5.  NDU-da iaşə xidmətinin vəziyyəti və tələbə yataqxanasında qışa hazırlıq.                 H.Cəfərov

                          6.  Ödənişli təhsilin vəziyyəti.                                                                                           H.Abbasov

                          7.  Cari məsələlər.

 

 

      NDU ELMİ ŞURASININ KATİBİ:        dos. E.D.ZAMANOV