Sayt xəritəsi
 
Bizimlə əlaqə

E L A N L A R

ELMİ ŞURA

ELMİ  ŞURA 12  sentyabr 2014-cü il  TARİXDƏ  SAAT 11-00 -dа

 

         KONSERVATORİYANIN   AKT   ZALINDA    KEÇİRİLƏCƏKDİR

 

G  Ü  N   D   Ə  L  İ  K

 

1. Elmi Şuranın 2014-2015-ci il üçün illik iş planının müzakirəsi və təsdiqi.            S. Məhərrəmov

2. Qışa hazırlığın vəziyyəti haqqında.                                                                       S. Məhərrəmov

3. Universitetə tələbə qəbulunun yekunları və qarşıda  duran vəzifələr.                   Məsul Katib

4. Yeni dərs ilinə hazırlığın vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələr.                                      S. Surə

5. Yay məktəbində imtahanlardan qalmış akademik borcların ləğvi vəziyyəti.               S.Surə

6. NDU-da hazırlıq kurslarının 2013-214-cü tədris ilinə dair yekunları və yeni tədris ilində kursların təşkili.                                                                                                                       E. Məmmədov

7. Adlı təqaüdlərə namizədlərin müzakirəsi və təsdiqi.                                                     Elmi katib

8. Cari məsələlər.

 

 

                   

                    NDU  ELMİ  ŞURASININ  KATİBİ:                           dos. E. D. ZAMANOV

        NAXÇIVAN DÖVLƏT  UNİVERSİTETİNİN            E L M İ   Ş U R A S I