Sayt xəritəsi
 
Bizimlə əlaqə

E L A N L A R

ELMİ ŞURA

 

ELMİ  ŞURA   2015-ci il 03 MART TARİXDƏ  SAAT 16:00-dа
КОNSERVАТОRİYАNIN   ZALINDA   KEÇİRİLƏCƏKDİR


  G  Ü  N   D   Ə   L  İ   K

1.Yaşıllaşdırma, təmizlik və abadlaşdırma aylığına hazırlığın vəziyyəti.                   S. Məhərrəmov


2.Qış imtahan sessiyasının yekunları haqqında.                                                         S. Seyid


3.Ödənişli təhsilin vəziyyəti.                                                                                  H. Abbasov


4. Adlı təqaüdlərə namizədlərin müzakirəsi.                                                                 Elmi katib


5.Cari məsələlər.


6.Müsabiqə məsələsi.
                    NDU  ELMİ  ŞURASININ  KATİBİ:                                dоs. E.D.ZAMANOV