Sayt xəritəsi
 
Bizimlə əlaqə

ADMİNİSTRASİYAARXİV

Universitetin tarixi ilə əlaqədar çoxsaylı və müxtəlif səpgili sənədlər, materiallar universitetinin arxivində müvafiq qaydada sistemləşdilərək  kataloqlaşdırılır və qorunub saxlanılır.

Ali məktəbin yarandığı 1967- ci ildən etibarən illər və sahələr üzrə materiallar arxivdə mühafizə edilməkdədir. Universitet arxivi regionda ali təhsilin və elmin inkişaf yolunu özundə əks etdirən minlərlə sənədi özundə cəmləşdirir.

Arxivin bütün fondunu əhatə edən elektron kataloq və məlumat-axtarış sistemi hazırlanmaqdadır.

Universitet arxivinin müdiri - Xədicə Fəxrəddin qızı Məmmədovadır