Sayt xəritəsi
 
Bizimlə əlaqə

ELM VƏ TƏHSİLÖDƏNİŞ PLANLARI

 
Xarici vətəndaşların təhsil haqlarının 1 dekabr 2017-ci ildən ABŞ dolları ilə aşağıdakı kimi ödənilməsi nəzərdə tutulur:

Hazırlıq: – 800 USD

Riyaziyyat müəllimliyi
Fizika müəllimliyi
Riyaziyyat və informatika müəllimliyi
Fizika
Kimya müəllimliyi
Biologiya müəllimliyi
Coğrafiya müəllimliyi
Baytarlıq
Torpaqşünaslıq və aqrokimya
Biologiya
Elektroenergetika mühəndisliyi
Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi
Ekologiya mühəndisliyi
Memarlıq
İnformasiya texnologiyaları
Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi
Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi
Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi
Geologiya mühəndisliyi
Turizm və otelçilik
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi
Hüquqşünaslıq
Sosial iş
Fiziki tərbiyə və çağırışa qədərki hazırlıq müəllimliyi
Texnologiya müəllimliyi
Bədən tərbiyəsi və idman
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi
Tarix müəllimliyi
Jurnalistika
Kitabxanaçılıq və informasiya
Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması
Tarix
Xarici dil müəllimliyi (İngilis dili)
Xarici dil müəllimliyi (Fransız dili)
Xarici dil müəllimliyi (Alman dili)
Xarici dil müəllimliyi (Rus dili)
Tərcümə (İngilis-Azərbaycan dilləri)
Tərcümə (Ərəb-Azərbaycan dilləri)
Tərcümə (Fars-Azərbaycan dilləri)
Beynəlxalq münasibətlər
Mühasibat uçotu və audit
İqtisadiyyat
Dünya iqtisadiyyatı
Menecment
Müalicə işi
Tibbi profilaktika
Stomotologiya
Əczaçılıq
Musiqişünaslıq
Xalq çalğı alətləri ifaçılığı
İnstrumental ifaçılıq (Fortepiano)
İnstrumental ifaçılıq (Simli alətlər)
İnstrumental ifaçılıq (Nəfəs alətləri)
Solo oxuma
Bəstəkarlıq
Aktyor sənəti
Musiqi müəllimliyi
Təsviri incəsənət müəllimliyi
Dirijorluq
Rənkarlıq

 
Bakalavriat:

Riyaziyyat müəllimliyi
 1200 USD
Fizika müəllimliyi 1200 USD
Riyaziyyat və informatika müəllimliyi
 1200 USD
Fizika 
 1200 USD
Kimya müəllimliyi
 1200 USD
Biologiya müəllimliyi
 1200 USD
Coğrafiya müəllimliyi
 1200 USD
Baytarlıq
 1200 USD
Torpaqşünaslıq və aqrokimya
 1200 USD
Biologiya 1200 USD
Elektroenergetika mühəndisliyi 
 1200 USD
Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi
 1200 USD
Ekologiya mühəndisliyi
 1200 USD
Memarlıq 1500 USD
İnformasiya texnologiyaları 
 1200 USD
Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi
 1200 USD
Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi
 1200 USD
Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi 1200 USD
Geologiya mühəndisliyi
 1200 USD
Turizm və otelçilik 1200 USD
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi
 1200USD
Hüquqşünaslıq
 2000 USD
Sosial iş 

 1200 USD

Fiziki tərbiyə və çağırışa qədərki hazırlıq müəllimliyi
 1200 USD
Texnologiya müəllimliyi
 1200 USD
Bədən tərbiyəsi və idman 
 1200 USD
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi
 1200 USD
Tarix müəllimliyi
 1200 USD
Jurnalistika
 1200 USD
Kitabxanaçılıq və informasiya
 1200 USD
Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması
 1200 USD
Tarix
 1200 USD
Xarici dil müəllimliyi (İngilis dili)
 1200 USD
Xarici dil müəllimliyi (Fransız dili) 1200 USD
Xarici dil müəllimliyi (Alman dili) 1200 USD
Xarici dil müəllimliyi (Rus dili) 1200 USD
Tərcümə (İngilis-Azərbaycan dilləri)
 1200 USD
Tərcümə (Ərəb-Azərbaycan dilləri) 1200 USD
Tərcümə (Fars-Azərbaycan dilləri) 
 1200 USD
Beynəlxalq münasibətlər
 1500 USD
Mühasibat uçotu və audit
 1200 USD
İqtisadiyyat 
 1200 USD
Dünya iqtisadiyyatı
 1200 USD
Menecment
 1200 USD
Müalicə işi
 2000 USD
Tibbi profilaktika
 2000 USD
Stomotologiya
 2000 USD
Əczaçılıq
 2000 USD
Musiqişünaslıq
 1200 USD
Xalq çalğı alətləri ifaçılığı
 1200 USD
İnstrumental ifaçılıq (Fortepiano)
 1200 USD
İnstrumental ifaçılıq (Simli alətlər) 1200 USD
İnstrumental ifaçılıq (Nəfəs alətləri) 1200 USD
Solo oxuma
 1200 USD
Bəstəkarlıq
 1200 USD
Aktyor sənəti
 1200 USD
Musiqi müəllimliyi
 1200 USD
Təsviri incəsənət müəllimliyi
 1200 USD
Dirijorluq
 1200 USD
Rənkarlıq 1200 USD

Magistratura:

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi 1500 USD
Filologiya 1500 USD
Tarix müəllimliyi 1300 USD
Jurnalistika
 1500 USD
Kitabxanaçılıq və informasiya
 1500 USD
Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması
 1500 USD
Pedaqogika 1500 USD
Texnologiya müəllimliyi 1500 USD
Bədən tərbiyəsi və idman
 1300 USD
Beynəlxalq münasibətlər 2000 USD
Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)
 1300 USD
Hüquqşünaslıq 2000 USD
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi 1400 USD
Turizm və otelçilik  1400 USD
Sosial iş  1300 USD
Mühasibat uçotu və audit
 1300 USD
İqtisadiyyat
 1500 USD
Dünya iqtisadiyyatı
 1500 USD
Menecment
 1300 USD
Riyaziyyat müəllimliyi
 1300 USD
Fizika müəllimliyi 1300 USD
İnformatika müəllimliyi
 1500 USD
Kimya müəllimliyi
 1300 USD
Biologiya müəllimliyi
 1400 USD
Coğrafiya müəllimliyi
 1500 USD
Baytarlıq
 1000 USD
Ekologiya
 1500 USD
Musiqi müəllimliyi
 1500 USD
Solo oxuma
 1300 USD
Bəstəkarlıq
 1300 USD
Aktyor sənəti
 1300 USD
Sənətşünaslıq
 1300 USD
Musiqişünaslıq 1300 USD
İnstrumental ifaçılıq 1300 USD
Təsviri incəsənət müəllimliyi 1300 USD
Memarlıq 1500 USD
İnformasiya texnologiyaları  1500 USD
Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi
 1300 USD
Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi
 1500 USD
Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi 1300 USD
Elektroenergetika mühəndisliyi  1300 USD
Əczaçılıq
 1500 USD
 
 
Doktorantura: 1500 USD

Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi,  abidələrin bərpası və rekonstruksiyası
Ümumi iqtisadiyyat
Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsiln tarixi
Musiqi sənəti
Sosial fəlsəfə
Mikrobiologiya
Ümumi fəlsəfə
Analiz və funksional analiz 
Təlim və tərbiyyə nəzəriyyəsi və metodikası
Ümumi tarix
 
 
4. Rezidentura: 3500 USD
 
     Anesteziologiya və reanimatologiya
     Ümumi cərrahiyə
     Ürək-damar cərrahiyəsi
     Otoroinorinqologiya
     Urologiya
     Oftomologiya
     Mama ginekologiya
     Terapiya
     Yolxucu xəstəliklər
     Fitiziotriya
     Patoloji anatomiya
     Pediatriya
     Stomotologiya
     Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili
     Laborotoriya işi
     Epidemologiya
 
İllik təhsil haqları mövcud qaydalara uyğun şəkildə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi və universitet rektorluğu tərəfindən dəyişdirilə bilər.