Sayt xəritəsi

ELM VƏ TƏHSİLÖDƏNİŞ PLANLARI

Xarici vətəndaşların təhsil haqlarının 1 dekabr 2017-ci ildən ABŞ dolları ilə aşağıdakı kimi ödənilməsi nəzərdə tutulur:

 1. Hazırlıq: – 800 USD

  Riyaziyyat müəllimliyi
  Fizika müəllimliyi
  Riyaziyyat və informatika müəllimliyi
  Fizika
  Kimya müəllimliyi
  Biologiya müəllimliyi
  Coğrafiya müəllimliyi
  Baytarlıq
  Torpaqşünaslıq və aqrokimya
  Biologiya
  Elektroenergetika mühəndisliyi
  Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi
  Ekologiya mühəndisliyi
  Memarlıq
  İnformasiya texnologiyaları
  Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi
  Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi
  Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi
  Geologiya mühəndisliyi
  Turizm və otelçilik
  Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi
  Hüquqşünaslıq
  Sosial iş
  Fiziki tərbiyə və çağırışa qədərki hazırlıq müəllimliyi
  Texnologiya müəllimliyi
  Bədən tərbiyəsi və idman
  Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi
  Tarix müəllimliyi
  Jurnalistika
  Kitabxanaçılıq və informasiya
  Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması
  Tarix
  Xarici dil müəllimliyi (İngilis dili)
  Xarici dil müəllimliyi (Fransız dili)
  Xarici dil müəllimliyi (Alman dili)
  Xarici dil müəllimliyi (Rus dili)
  Tərcümə (İngilis-Azərbaycan dilləri)
  Tərcümə (Ərəb-Azərbaycan dilləri)
  Tərcümə (Fars-Azərbaycan dilləri)
  Beynəlxalq münasibətlər
  Mühasibat uçotu və audit
  İqtisadiyyat
  Dünya iqtisadiyyatı
  Menecment
  Müalicə işi
  Tibbi profilaktika
  Stomotologiya
  Əczaçılıq
  Musiqişünaslıq
  Xalq çalğı alətləri ifaçılığı
  İnstrumental ifaçılıq (Fortepiano)
  İnstrumental ifaçılıq (Simli alətlər)
  İnstrumental ifaçılıq (Nəfəs alətləri)
  Solo oxuma
  Bəstəkarlıq
  Aktyor sənəti
  Musiqi müəllimliyi
  Təsviri incəsənət müəllimliyi
  Dirijorluq
  Rənkarlıq


 2. Doktorantura: 1500 USD

  Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi,  abidələrin bərpası və rekonstruksiyası
  Ümumi iqtisadiyyat
  Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsiln tarixi
  Musiqi sənəti
  Sosial fəlsəfə
  Mikrobiologiya
  Ümumi fəlsəfə
  Analiz və funksional analiz
  Təlim və tərbiyyə nəzəriyyəsi və metodikası
  Ümumi tarix


 3. Magistratura:

  Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi 1500 USD
  Filologiya 1500 USD
  Tarix müəllimliyi 1300USD
  Jurnalistika
   1500 USD
  Kitabxanaçılıq və informasiya
   1500 USD
  Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması
   1500 USD
  Pedaqogika 1500 USD
  Texnologiya müəllimliyi 1500 USD
  Bədən tərbiyəsi və idman
   1300 USD
  Beynəlxalq münasibətlər 2000 USD
  Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)
   1300 USD
  Hüquqşünaslıq 2000 USD
  Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi 1400 USD
  Turizm və otelçilik  1400 USD
  Sosial iş  1300 USD
  Mühasibat uçotu və audit
   1300 USD
  İqtisadiyyat
   1500 USD
  Dünya iqtisadiyyatı
   1500 USD
  Menecment
   1300 USD
  Riyaziyyat müəllimliyi
   1300 USD
  Fizika müəllimliyi 1300 USD
  İnformatika müəllimliyi
   1500 USD
  Kimya müəllimliyi
   1300 USD
  Biologiya müəllimliyi
   1400 USD
  Coğrafiya müəllimliyi
   1500 USD
  Baytarlıq
   1000 USD
  Ekologiya
   1500 USD
  Musiqi müəllimliyi
   1500 USD
  Solo oxuma
   1300 USD
  Bəstəkarlıq
   1300 USD
  Aktyor sənəti
   1300 USD
  Sənətşünaslıq
   1300 USD
  Musiqişünaslıq 1300 USD
  İnstrumental ifaçılıq 1300 USD
  Təsviri incəsənət müəllimliyi 1300 USD
  Memarlıq 1500 USD
  İnformasiya texnologiyaları  1500 USD
  Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi
   1300 USD
  Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi
   1500 USD
  Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi 1300 USD
  Elektroenergetika mühəndisliyi  1300 USD
  Əczaçılıq
   1500 USD
 
 
4. Rezidentura: 3500 USD
 
     Anesteziologiya və reanimatologiya
     Ümumi cərrahiyə
     Ürək-damar cərrahiyəsi
     Otoroinorinqologiya
     Urologiya
     Oftomologiya
     Mama ginekologiya
     Terapiya
     Yolxucu xəstəliklər
     Fitiziotriya
     Patoloji anatomiya
     Pediatriya
     Stomotologiya
     Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili
     Laborotoriya işi
     Epidemologiya
 
İllik təhsil haqları mövcud qaydalara uyğun şəkildə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi və universitet rektorluğu tərəfindən dəyişdirilə bilər.