Sayt xəritəsi
 
Bizimlə əlaqə

ELM VƏ TƏHSİLFƏLSƏFƏ DOKTORLUĞU

Azərbaycan dili
Azərbaycan ədəbiyyatı
Vətən tarixi
Müqayisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
Roman - german dilləti
Riyazi analiz
Nəzəri fizika
Qeyri-üzvi kimya
Fiziki kimya
Zoologiya
Botanika
Coğrafiya
Ekologiya
Kənd təsərrüfatı
Memarlıq
Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsili tarixi