Sayt xəritəsi
 
Bizimlə əlaqə

ELM VƏ TƏHSİL"REGİONUN İNKİŞAFI PROBLEMLƏRİ" LABORATORİYASI

Naxçıvan Dövlət Universitetində “Regionun inkişafı problemləri” elmi – tədqiqat laboratoriyası 1992 – ci ildən fəaliyyət göstərir.

Laboratoriya Naxçıvan regionunun zəngin maddi və mənəvi  sərvətlərini, tarixi keçmişini, sosial – iqtisadi və mədəni inkişafı ilə bağlı məsələləri hərtərəfli şəkildə öyrənməklə məşğuldur. Aparılan tədqiqatların nəticələri əməkdaşların müvafiq kitab vəməqalələrində öz əksini tapır.

Elmi – tədqiqat laboratoriyasına kimya  elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəəlimi Yasin Nağı oğlu Babayev rəhbərlik edir.