Sayt xəritəsi
 
Bizimlə əlaqə

ELMİ KİTABXANAŞÖBƏLƏR

Kitabxanada 6 şöbə fəaliyyət göstərir:

  1.  "Ədəbiyyatın elmi kataloqlaşdırılması" şöbəsi
  2.  "Komplektləşdirmə" şöbəsi
  3.  "Xidmət və biblioqrafiya" şöbəsi
  4.  "Kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması" şöbəsi