Sayt xəritəsi
 
Bizimlə əlaqə

ELMİ KİTABXANAKİTABXANADAN İSTİFADƏ QAYDALARI

 1. Kitabxanaya yazılarkən oxucular aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər.

  • Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd
  • Tələbə bileti
  • Oxucu bileti


 2. Oxuculara xidmət:

  Fərdi abonementdən NDU-nun bütün işçiləri istifadə edə bilər. Buradan eyni vaxtda:

  • akademik və müxbir üzvlərə - 10 nüsxə
  • elmi işçilərə - 5 nüsxə
  • tələbələrə - 3 nüsxədən artıq ədəbiyyat verilmir

  Digər ali məktəblərin tələbə və müəllimləri kitabxananın yalnız oxu zalından istifadə edə bilərlər.

  Fərdi abonementlə verilmir:

  • məlumat xarakterli nəşrlər (lüğət,ensiklopediya və s.)
  • nadir kitablar, qiymətli nəşrlər
  • avtoreferat və dissertasiyalar
  • dövri mətbuat

 3. Oxu zallarının xidmətindən bütün oxucular istifadə edə bilərlər.

 4. Yüksək elmi dərəcəli oxuculara lazım olan ədəbiyyat NDU-nun Elmi Kitabxanasında olmazsa, respublikanın başqa kitabxanalarından KAA (Kitabxanalararası abonement) vasitəsilə sifariş edilə bilər.

 5. Kitabxanaya borcu olan və oxucu biletini təqdim etməyən oxuculara xidmət göstərilmir.