Sayt xəritəsi
 
Bizimlə əlaqə

ELM VƏ TƏHSİLKAFEDRALAR

Fakültə tərkibində aşağıdakı kafedralar fəaliyyət göstərir:


Azərbaycan tarixi kafedrası

Kafedranın müdiri: Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi, AMEA-nın müxbir üzvü, tarix üzrə elmlər doktoru, professor  Zəhmət Əbülfət oğlu Şahverdiyev

Kafedranın professor – müəllim heyəti:

 • Allahverdi Yaqub oğlu Hüseynov – tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Rafiq Vilayət oğlu Rəhimov – tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • İbrahim Feyzulla oğlu Kazımov – tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Elçin Dağbəyi oğlu Zamanov - tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Dağlar Cabbar oğlu Məmmədov - tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Xəzər Allahverdi oğlu Hüseynov - tarix üzrə elmlər doktoru, dosent
 • Nadir Müzəffər oğlu Hüseynov - tarix üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
 • Sevinc Zakir qızı Abbasova – tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Zamin Qasım oğlu Əliyev – müəllim


Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrası

Kafedra müdiri: - filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Əsgər Nadir oğlu Qədimov

Kafedranın professor-müəllim heyəti:


 • Hüseyn Məmməd oğlu Həşimli - Azərbaycan Respublikasının Əməkdar elm xadimi, filologiya üzrə elmlər doktoru,professor
 • Sədaqət Qurbanəli qızı Həsənova - Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
 • Əbülfəz Aman oğlu Quliyev - AMEA-nın müxbir üzvü, professor
 • Xanəli Abbasəli oğlu Kərimli - Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Əbülfəz Tahir oğlu Əzimli - filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Qənirə İzətulla qızı Əsgərova – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Seyfəddin İbrahim oğlu Eyvazov - filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Nadir Qəşəm oğlu İsmayılov - filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Əbülfəz Muxtar oğlu Quliyev - filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Arif Mamo oğlu Ağalarov - filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Qalibə Əli qızı Hacıyeva - filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Arifə Əziz qızı Zeynalova - filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Arzu Yusif qızı Abbasova – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
 • Mədəd Hüseyn oğlu Səfərov – baş müəllim
 • Qasımova Cənnət Qasım qızı – Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kabinəsinin müdiri
 • Ələkbərova Günay Adil qızı – Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının baş laborantı
Ümumi tarix kafedrası

Kafedra müdiri: tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent İlqar İsmayıl oğlu Kəngərli

Kafedranın professor-müəllim heyəti: 

 

 • İsmayıl Əli oğlu Zeynalov - tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Rəsul Baxşəli oğlu Bağırov - tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Abdulla Nəriman oğlu Mustafayev - tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Ələkbər Həsən oğlu Cabbarlı - tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Əli Səməd oğlu Yusifov – baş müəllim
 • Arzu Kamal oğlu Abdullayev –  müəllim
 • Nazlı Sərdar qızı Seyidova –  müəllim


Jurnalistika və Kitabxanaçılıq kafedrası

Kafedra müdiri: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Şəhla Kifayət qızı Şirəliyeva

Kafedranın professor-müəllim heyəti:

 • İman Zeynalabdın oğlu Cəfərov -  filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Hikmət Mehdi oğlu Mehdiyev - filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Xumar Şəmsi qızı Məmmədova - filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Mehriban Paşa qızı Sultanova - filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim
 • Sədaqət Nəsir qızı Nemətova - filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Nəzakət Rza qızı İsmayılova- filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Aypara Novruz qızı Behbudova - filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim
 • Şərəbanı Əli qızı Məmmədova - filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim
 • Yasəmən İsa qızı İsmayılova - baş müəllim
 • Samir Natiq oğlu Tarverdiyev - müəllim
 • Səadət Əli qızı Əliyeva - müəllim
 
 
 
 Arxiv işi və Muzeyşünaslıq kafedrası
Kafedra müdiri: Tarix üzrə fəlsəfə doktoru Məmməd Həsən oğlu Əliyev
 
Kafedranın professor-müəllim heyəti: 
 
 •  Abbas Bəbir oğlu Hacıyev – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
 • Sübhi Fərrux oğlu Kəngərli – Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi, müəllim
 • Zenfira Sərvər qızı Seyidova – Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi, müəllim