Sayt xəritəsi
 
Bizimlə əlaqə

ELM VƏ TƏHSİLKAFEDRALAR


Fakültənin tərkibində aşağıdakı kafedralar fəaliyyət göstərir:

Pedaqogika və psixologiya kafedrası

Kafedra müdiri: pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Vahid Məmməd oğlu Rzayev

Kafedranın professor - müəllim heyəti:

 • İsmayıl İsrafil oğlu Əliyev - pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor
 • Oruc Qafar oğlu Həsənli - pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor
 • Gültac Bədəl qızı Əliyev – psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi
 • Kamal Həsən oğlu Camalov - Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Rəcəb Əbdüləli oğlu Ağayev - pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Vəli Heydər oğlu Əliyev - pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Salatın Bəyalı qızı Hacıyeva - psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Sevinc Vasif qızı Orucova - psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Nəzakət Rəsul qızı Yusifova - pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Sevda Yaqub qızı Kərimova - pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
 • Elmira Qurban qızı İsmayılova – baş müəllim
 • Solmaz Musa qızı Bayramova – baş müəllim
 • Məhcəbin Əsgər qızı Qədimbəyli – müəllim
 • Taleh Fərman oğlu Xəlilov – müəllim


Fənlərin tədrisi metodikası kafedrası

Kafedra müdiri: pedaqogika üzrə elmlər doktoru Elbəyi Sadiq oğlu Maqsudov

Kafedranın professor - müəllim heyəti:

 • Akif  Kazım oğlu İmanlı – Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
 • İbrahim Murad oğlu Rüstəmov - pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Mətanət Həsənqulu qızı Quliyeva – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Mehriban Adıgözəl qızı Quliyeva - filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, baş müəllim
 • İsa Bəkir oğlu Əliyev - pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
 • Nizami Zülfəli oğlu Quliyev – riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
 • Fatma Ramiz qızı Hacıyeva – baş müəllim
 • Rövşən Asif oğlu Bağırov – baş müəllim


Fiziki tərbiyə və idman oyunları kafedrası

Kafedra müdiri:  baş müəllim Cavanşir Həmzə oğlu Rəhimov

Kafedranın professor - müəllim heyəti:

 • Yusif Nəriman oğlu Vəliyev – Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi, baş müəllim
 • Məmmədəli Həmzə oğlu Rəhimov  – pedaqogika üzrə elmlər doktoru, baş müəllim
 • Kifayət Yunis qızı Hüseynova – baş müəllim
 • Nazim Bəhlul oğlu Əliyev – baş müəllim
 • Hümbət Mehrac oğlu Əliyev – baş müəllim
 • Əmrah İsmayıl oğlu Həsənov – müəllim
 • Valeh Məmməd oğlu Əlixanov – müəllim

 


Bədən tərbiyəsi və idman kafedrası

Kafedra müdiri: baş müəllim Əvəz Zeynalabdin oğlu Tağıyev

Kafedranın professor - müəllim heyəti:

 • Xəqani Eldar oğlu İsmayılov – pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllimi
 • Həsən Abbas oğlu Babayev – baş müəllim
 • Elza Kamal qızı Musayeva – baş müəllim
 • Həbib Misir oğlu Məmmədov – baş müəllim
 • Məşuq Hüsü oğlu Bağırov – baş müəllim
 • Seymur Həsən oğlu Əliyev – baş müəllim
 • Nərminə Məmməd qızı Həsənova – baş müəllim


Çağırışaqədərki hazırlıq və mülki müdafiə kafedrası

Kafedra müdiri: baş müəllim Oqtay Rza oğlu Rzayev

Kafedranın professor - müəllim heyəti:

 • Rəna Abbas qızı Quliyeva – baş müəllim
 • Rüxsarə Vəliyəddin qızı Əsədova – baş müəllim
 • Cavanşir Abbasəli oğlu Zeynalov – baş müəllim
 • Nazim Əsgər oğlu Həsənov – müəllim
 • Pərviz Rəşad oğlu Allahverdiyev – müəllim
 • Vidadi Kərim oğlu Salmanov – müəllim