Sayt xəritəsi
 
Bizimlə əlaqə

ELM VƏ TƏHSİLFAKÜLTƏ HAQQINDA

İncəsənət fakültəsi 11 dekabr  1998-ci ildə universitetin elmi şurasının  qərarı ilə yaranmışdır.
Fakültədə 8 kafedra fəaliyyət göstərir.

Fakültə dekanı: Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Günay Abbas qızı Məmmədova

Təbris işləri üzrə dekan müavini: Mobil Gülməmməd oğlu Hacıyev

Fakültədə aşağıdakı ixtisaslar üzrə bakalavr hazırlığı həyata keçirilir:

 • Musiqişünaslıq
 • Xalq çalğı alətləri ifaçılığı
 • İnstrumental ifaçılıq (fortepiano)
 • İnstrumental ifaçılıq ( simli alətlər)
 • İnstrumental ifaçılıq (nəfəs alətləri)
 • Solo oxuma
 • Bəstəkarlıq
 • Dirijorluq
 • Aktyor sənəti
 • Musiqi müəllimliyi
 • Təsviri incəsənət müəllimliyi