Sayt xəritəsi
 
Bizimlə əlaqə

ELM VƏ TƏHSİLELMİ ŞURA

 Naxçıvan Dövlət Universitetinin  İncəsənət fakültəsinin

 elmi şura üzvlərinin tərkibi

 

1

 Məmmədova Günay Abbas qızı

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, sədr

2

 Hacıyev Mobil Gülməmməd oğlu

 Müаvin

3

 Xəlilov Mahir Xanlar oğlu

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,  katib

4

 Mürsəlov İsmayıl Hüseyn oğlu

 

"Musiqi təlimi" kafedrasının müdiri, Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent üzv

5

 Əliyev Hüseynqulu Əli oğlu

 

"Təsviri incəsənət " kafedrasının müdiri, Azərbaycan Respublikasının Xalq rəssamı, dosent üzv

6

 Məmmədova Səidə Müslüm qızı

 

 "Fortepiano" kafedrasının müdiri,  Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi, professor üzv

7

 Hüseynova Validə Vəli qızı

 

"Orkestr alətləri və Dirijorluq " kafedrasının müdiri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti  üzv

8

 Quliyeva Aynurə Arif qızı

 

"Xalq Çalğı alətləri" kafedrasının müdiri, Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,dosent üzv

9

 

 Əhmədova Gülxarə Mənaf qızı

 

 "Teatr və mədəniyyətşünaslıq" kafedrasının müdiri Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Mədəniyyət işçisi, üzv

10

 Məhərrəmova İnara Eldar qızı

 

"Musiqişünaslıq" kafedrasının müdiri Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent üzv

11

 Əhmədov Kamal Rüstəm oğlu

"Bəstəkarlıq" kafedrasının müdiri baş müəllim üzv

 12

 

 Babayev Zeynalabdın Abdulla oğlu

 

" Musiqi təlimi" kafedrasının baş müəllimi,   Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, üzv

13

 

 Əmiyeva Vüsalə İlqar qızı

 

 "Fortepiano" kafedrasının müəllimi, üzv

14

 

 Dünyamalıyeva Əzizə Arif qızı

 

 " Təsviri incəsənət" kafedrasının müəllimi, üzv

 

15

 

 Əliyeva Fatma İbrahim qızı

 

 Musiqişünaslıq ixtisası üzrə IV kurs tələbəsi, Heydər Əliyev adına  fəxri təqaüd, üzv

16

 

 Hüseynəliyev Rəşad Bayram qızı

 

Musiqi müəllimliyi ixtisası üzrə I kurs tələbəsi, YAP sədri üzv

17

 

 Quliyeva Türkan Məhəmmədəli qızı

 

Təsviri İncəsənət müəllimliyi ixtisası üzrə II kurs tələbəsi Hüseyn     Cavid adına fəxri təqaüd üzv