Sayt xəritəsi
 
Bizimlə əlaqə

ELM VƏ TƏHSİLELMİ ŞURA

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Memarlıq və mühəndislik fakültəsinin

elmi şura üzvlərinin tərkibi

 

1

 Zeynalov Cavanşir İbrahim oğlu

Fakultə dekanı, texnika elmləri doktoru, professor, sədr

2

 

 Nadirova Tofiqə Telman qızı

 

Rabitə və informasiya texnologiyaları kafedrasının baş müəllimi, katib

3

 Rəcəbov Məmməd Yaqub oğlu 

Memarlıq kafedrasında baş müəllim, dekan müavin, sədr müavini

4

 Həsən Əsgər oğlu Həsənli

Fizika üzrə fəlsədə doktoru, dosent, üzv

5

 

 Kazimov Şəmsəddin Kazım oğlu

 

Fizika üzrə fəlsədə doktoru, dosent, üzv

6

Allahverdiyev Səftər Həsən oğlu

Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi kafedrasında baş müəllim, üzv

7

 Mirişli Faiq Əqil oğlu

Fizika üzrə fəlsədə doktoru, dosent, üzv

8

 Abbasov Arif Nəcəf oğlu

Fizika üzrə fəlsədə doktoru, dosent, üzvKənd təsərrüfatı üzrə fəlsədə doktoru, dosent, üzv

9

 Əliyev Kamil Əsəd oğlu

Texniki elmlər namizədi, baş müəllim, üzv

10

 Əliyev Qadir Əli oğlu

Memarlıq  üzrə fəlsədə doktoru, dosent, üzv

11

 Babayeva Şövkət Talib qızı

Tələbə həmkarlar təşkilatinın sədri, üzv