Sayt xəritəsi
 
Bizimlə əlaqə

ELM VƏ TƏHSİLELMİ ŞURA

Naxçıvan Dövlət Universitetinin  Beynəlxalq münasibətlər və xarici dillər fakültəsinin

 elmi şura üzvlərinin tərkibi

 

1

 Qurbanlı Qurban Məmməd oğlu

Fakültə dekanı, filologiya üzrə  fəlsəfə doktoru, dosent, sədr

2

 Nəsirov Nizami Vəzir oğlu

Tədris işləri üzrə dekan müavini, sədr müavini

3

 Zeynalov Arif Eynalı oğlu

Rus dili və ədəbiyyatı kafedrasının baş müəllimi, elmi işlər üzrə dekan müavini, elmi katib

4

 Abbasova Kövdər Məmməd qızı

Roman-german dilləri kafedrasının baş müəllimi, tərbiyə işləri üzrə dekan  müavini, üzv

5

 Eminov Mirhəsən Seyidəli oğlu

İngilis dili və metodika kafedrasının müdiri, pedaqogika üzrə  fəlsəfə doktoru, üzv

6

 

 Quliyeva Ceyran Manaf qızı

 

İngilis dili və tərcümə kafedrasının müdiri, filologiya üzrə  fəlsəfə doktoru, üzv

7

 

 Hüseynov Yusif Hüseyn oğlu

 

Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının müdiri, fəlsəfə üzrə fələsəfə doktoru, dosent, üzv

8

 Əsgərova Məhsəti  Qasım qızı

Roman-german dilləri kafedrasının müdiri,  filologiya üzrə  fəlsəfə doktoru, üzv

9

 Adıgözəlov Hüseyn Vəliyullah oğlu

Rus dili və ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, üzv

10

 

 Əliyev Əkbər Nəbi oğlu

 

Şərq dilləri və ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, baş müəllim, üzvİngilis dili kafedrasının müəllimi, filologiya üzrə  fəlsəfə doktoru, üzv

11

 

 Məmmədov Şamxal Şükür oğlu

Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının dosenti, tarix üzrə fələsəfə doktoru, üzv

12

 Allahverdiyev Əli Lazım oğlu

Roman-german dilləri kafedrasının dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

13

 Aşurova Elza İttifaq qızı

Fakültə həmkarlar təşkilatının sədri, üzv

14

 Əliyeva Gülnar

Fakültə tyutoru, üzv

15

 Tağıyeva Flora Tofiq qızı

Fakültə TEC sədri, üzv

16

 Yasinli Altun Cəlallədin oğlu

Fakültə tələbə həmkarlar təşkilatının sədri, üzv

17

 Oruclu Aynur Asif qızı

Tələbə gənclər təşkilatının sədri, üzv