Sayt xəritəsi
 
Bizimlə əlaqə

ELM VƏ TƏHSİLELMİ ŞURA

 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin İqtisad fakültəsinin

elmi şura üzvlərinin tərkibi

 

1

 

 Bağırov Mehdi Siyavuş oğlu 

 

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, dekan, sədr

 

2

 

 Ələkbərov Əşrəf Umud oğlu

 

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, "İiqtisadiyyat" kafedrasının dosenti, dekan müavini, sədr müavini

3

 

 Abbasova Maisə Məmməd qızı

 

"İqtisadiyyat" kafedrasının müəllimi, elmi katib

 

4

 

 Rüstəmov Ağarza Ağahəsən oğlu

 

İqtisad elmləri doktoru, İqtisadiyyat" kafedrasının müdiri, üzv

5

 

 Abbasov Teymur Abbas

 

İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, "Mühasibat uçotu və maliyyə" kafedrasının müdiri, üzv

6

 

 Qəribov Asəf Heydər oğlu

 

İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, "Dünya iqtisadiyyatı" kafedrasının müdiri, üzv

7

 

 Əhmədov Nazim Hidayət oğlu

 

İqtisad elmləri doktoru, "Mühasibat uçotu və maliyyə" kafedrasının dosenti, üzv

8

 

 Mahmudov Ceyhun İlham Oğlu

 

İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

9

 

 Mədətov Akif Vəli oğlu

İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, "İqtisadiyyat" kafedrasının dosenti, üzv

10

 

 İbrahimova Nuriyyə Hüseyn qızı

 

İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, "Mühasibat uçotu maliyyə" kafedrasının dosenti, üzv

11

 

 Məmmədov Həsən Əbdüləli oğlu

İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, "Dünya iqtisadiyyatı" kafedrasının baş müəllimi, üzv

12

 

Imanova Mehriban Təyyar qızı

İqtisadiyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

13

 

Qasımov Dilsuz Qasım oğlu

Kənd təsərrüfatı elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, İqtisadiyyat" kafedrasının müəllimi, üzv

14

 

Yusifli Coşqun Hidayət oğlu

Fakültə Tələbə Həmkarlar Təşkilatının sədri, üzv

15

 

Quluzadə Ülvi Mahir oğlu

 

Fakültə Gənclər Təşkilatının sədri, üzv