Sayt xəritəsi
 
Bizimlə əlaqə

ELM VƏ TƏHSİLELMİ ŞURA

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Sosial idarəetmə və hüquq fakültəsinin

elmi şura üzvlərinin tərkibi

 

 

 

1

 Allahverdiyev Qərib Vəli oğlu

Dekan, fəlsəfə elmləri namizədi, dosent, sədr

2

 Əhmədov Abbas Heydər oğlu

Dekan müavini, müəllim , sədr müavini

3

 Hüseynov Sadiq Nəsrullah oğlu

Fəlsəfə və politologiya kafedrasının müəllimi, katib

4

 Məmmədov Şükür Aloş oğlu

Hüquq fənləri kafedrasının müdiri, t.e.n., dosent, üzv

5

 Hüseynov Hafiz Feyruz oğlu

Sosial idarəetmə və turizm kafedrasının müdiri, f.e.n. dos., üzv

6

 Rəhimov Novruzəli Həmzə oğlu

Fəlsəfə və politologiya kafedrasının müdiri, f.e.n., dosent, üzv

7

 

 Rzayev Məmməd Hüseyn oğlu

 

Fəlsəfə və politologiya kafedrasının professoru, f.e.d, tərbiyə işləri üzrə prorektor, üzv

8

 Cəfərli Elman Yusif oğlu

Hüquq fənləri kafedrasının baş müəllimi, t.e.n, üzv

9

 Babayev Bağır Həmid oğlu

Fəlsəfə və politologiya kafedrasının müəllimi, üzv

10

 Behbudov Qəhrəman Novruz oğlu

Hüquq fənləri kaf-nın baş müəllimi h.e.n., fakültə HİK sədri, üzv

11

 Məmmədov Nazim Həbib oğlu

Hüquq fənləri kafedrasının müəllimi ,üzv

12

 

 Cabbarov Əli Xeybər oğlu

Sosial idarəetmə və turizm kafedrasının müəllimi, i.e.n., dosent, üzv

13

 Fərəcov Kamal İsfəndiyar oğlu

Fakültə tələbə həmkarlar təşkilatının sədri ,üzv

14

 İmanova Aygül Nazim qızı

Fakültə gənclər təşkilatının sədri , üzv

15

 Bayramov Elnur Zülfüqar oğlu

Fakültə TEC sədri, üzv