Sayt xəritəsi
 
Bizimlə əlaqə

ELM VƏ TƏHSİLMAGİSTRATURA

Magistratura üzrə dekanlıq

Magistratura  üzrə dekanlıq  1997-ci ildə yaradılmışdır. Bu qurum 2008-ci ilə qədər şöbə kimi fəaliyyət göstərmiş, 2008-ci ildən isə Universitet Elmi Şurasının qərarı ilə adı dəyişdirilərək  Magistratura üzrə dekanlıq kimi fəaliyyətini davam etdirmişdirMagistraturanın fəaliyyəti 42 kafedranı əhatə edir.

Magistratura üzrə dekan: – biologiya üzrə elmlər doktoru, professor Etibar Nəsrulla oğlu Məmmədov

 

 •  Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi  metodikası  və metodologiyası
 •  Azərbaycan dili
 •  Xarici dilin tədrisi metodikası və  metodologiyası  (ingilis dili)
 •  Dilşünaslıq (ingilis dili)
 •  Dilşünaslıq (alman dili)
 •  Dilşünaslıq (fransız dili)
 •  Dilşünaslıq (rus dili)
 •  Dilşünaslıq (ərəb dili)
 •  Dilşünaslıq (fars dili)
 •  Azərbaycan ədəbiyyatı
 •  Ədəbiyyatşünaslıq (Dünya ədəbiyyatı)
 •  Ədəbiyyatşünaslıq (xarici ölkə xalqlarının  ədəbiyyatı, Amerika ədəbiyyatı)
 •  Türk dünyası tarixi
 •  Arxeologiya və etnoqrafiya
 •  Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi
 •  Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi
 •  Biblioqrafiyaşünaslıq
 •  Muzeyşünaslq
 •  Beynəlxalq münasibətlər tarixi və nəzəriyyəsi
 •  Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya
 •  Dövlət hüququ
 •  Mülki və təsərrüfat hüququ
 •  İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
 •  Strateji idarəetmə
 •  İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit
 •  Gömrük işi
 •  Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 •  Dövlət qulluğunun təşkili və idarə edilməsi
 •  Mətbuat tarixi
 •  Radio-telejurnalistika
 •  Təsviri-incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi
 •  İnstrumental ifaçılığın tarixi, nəzəriyyəsi və          metodikası
 •  Musiqi fənninin tədrisin  metodikası və metodologiyası
 •  Musiqi tənqidi
         
 • Memarlıq abidələrinin bərpası və yenidən qurulması
 • İnformatika
 • İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri
 • Turizm və sosial mədəni servis xidməti
 • Botanika
 • Baytarlıq sanitar ekspertizası
 • Parazitologiya və invazion xəstəliklər
 • Yoluxmayan daxili xəstəliklər (baytarlıq üzrə)
 • Onurğasızlar zoologiyası
 • İnsan və heyvan fiziologiyası
 • Bitki fiziologiyası
 • Genetika
 • Azərbaycanın fiziki coğrafiyası
 • Ətraf mühitin  mühafizə metodları və bərpası
 • Rizayi analiz
 • Diferensial tənliklər
 • Cəbr və topologiya
 • İnformatika
 • Astrofizika
 • Yarımkeçiricilər fizikası
 • Qeyri-üzvi kimya
 • Fiziki kimya
 • Yüksək molekullu birləşmələr kimyası
 • Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi
 • İbtidai sinifdə tədrisin metodikası və metodologiyası
 • Texnologiya fənninin tədrisin metodikası və metodologiyası
 • Təhsildə sosial-psixoloji xidmət
 • Elektroenergetika
 • Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi
 • Epizootologiya və infeksion xəstəliklər