Sayt xəritəsi
 
Bizimlə əlaqə

ADMİNİSTRASİYAŞURANIN ÜZVLƏRİ

1
 Məhərrəmov Saleh Heydər oğlu
Rektor, biologiya üzrə elmlər doktoru, professor, sədr
2 Rəhimov Rafiq Vilayət oğluTədris işləri üzrə prorektor, sədr müavini, Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
3
 Talıbov Seymur Vasif oğluBeynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor, Hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
4
 Zalov Araz İbrahim oğluTəsərrüfat bölməsinin müdiri
5
 Məmmədov Elşən Nemət oğluHİK-in sədri, Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
6

 Şükürova Yaqut Telman qızı

Elmi tədqiqatların əlaqələndirilməsi bölməsinin müdiri
7
 Cəfərov Orxan Cəfər oğluFizika - Riyaziyyat fakültəsinin dekanı, Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
8
 Məmmədova Günay Abbas qızıİncəsənət fakültəsinin dekanı, Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
9
 Hüseynov Yusif Hüseyn oğluBeynəlxalq münasibətlər və xarici dillər fakültəsinin dekanı, Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
10
 Bağırov Rəsul Bəşirəli oğluTarix filologiya fakültəsinin dekanı, Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent   
11
 Quliyeva Ceyran Manaf qızıXarici tələbələrlə iş üzrə dekan, Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
12
 Ələkbərov Əşrəf Umud oğlu İqtisad fakultəsinin dekanı, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
13
 Allahverdiyev Qərib Vəli oğluSosial idarəetmə və hüquq fakültəsinin dekanı, Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor
14
 Əsədov Elsevər Sabir oğluTibb fakültəsinin dekanı, Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
15
 Əliyev Vəli Heydər oğluPedaqoji fakültənin dekanı, Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
16
 Mahmudov Şəmil Mahmud oğluTəbiətşünaslıq fakultəsinin dekanı, Kimya elmlər namizədi, dosent
17
 Məmmədov Etibar Nəsrulla oğlu Magistratura üzrə dekan, biologiya üzrə elmlər doktoru
18
 Zeynalov  Cavanşir İbrahim oğluMemarlıq və mühəndislik fakültəsinin dekanı, riyaziyyat üzrə elmlər doktoru
19 Məmmədova Günay Gəray qızı
Kadrlar şöbəsinin müdiri
20 Əliyev Şahin Yusif oğlu
Tədris şöbəsinin müdir müavini
21 Əliyeva Səadət Əli qızı
Televiziya, mətbuat və İ/Ə bölməsinin müdiri
22 Əhmədov Fariz Məhəmməd oğlu
Əsaslı kitabxananın müdiri
23 Məmmədov Rüstəm Tofiq oğluİnformasiya - kommunikasiya texnologiyaları mərkəzinin direktoru
24 Məmmədli Kamal Nadir oğluTələbə Həmkarlar İtifaqı Komitəsinin sədri
25 Əlizadə Bətulə Mahir qızıTələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri
26 Rüstəmov Ağarza Ağahəsən oğluİqtisadiyyat kafedrasının müdiri, İqtisad elmləri doktoru, professor
27 Məmmədova İlhamə Mais qızıİngilis dili və tərcümə kafedrasının müdiri, Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
28 Hüseynov Həbib Təyyar oğluZoologiya kafedrasının müdiri, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
29
 Əliyev Asəf Asif oğluYAP universitet şəhərciyi ərazi ilk sədri, Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
30 Behbudov Qəhrəman Novruz oğlu
Hüquq fənləri kafedrasının  müdiri, Hüquq fənnləri  üzrə fəlsəfə doktoru
31 Əliyev Hüseynqulu Əli oğluTəsviri incəsənət və kafedrasının müdiri, Azərbaycan Respublikasının xalq rəssamı
32 Tağıyev Əvəz Zeynalabdin oğlu
Fiziki tərbiyə və idman kafedrasının müdiri
33 Şahverdiyev Zəhmət  Əbülfət oğluAzərbaycan tarixi kafedrasının müdiri, Tarix üzrə elmlər doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü
34 Hacıyev Məhəmməd Şahbaz oğlu Ümumi riyaziyyat kafedrasının müdiri, Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor
35
 Həsənov Əli Məmməd oğlu
Coğrafiya kafedrasının müdiri, coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 36 Cəfərova Mehriban Vaqif qızı
Orkestr alətləri kafedrasının müdiri
37
 Məhərrəmova İnara Eldar qızıMusiqişünaslıq və metodika  kafedrasının müdiri, Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
38
 Qədimov Əsgər Nadir oğluAzərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
39
 Əliyev Tofiq Abbasəli oğluKimya kafedrasının müdiri, Kimya üzrə elmlər doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü
40 Seyid Surə Namidar qızı
Fənlərin tədrisikafedrasının müdiri
41 Mirişli Faiq Əqil oğluFizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
42 İsmayılova Nəzakət Rza qızı
Jurnalistika və Kitabxanaçılıq kafedrasının dosenti,filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
43 Həsənova Zümrüd Rasim qızı Universitet Gənclər Təşkilatının sədri
44  
45
  
46
 
 
47