Sayt xəritəsi

ADMİNİSTRASİYAŞURANIN ÜZVLƏRİ

1
 Məhərrəmov Saleh Heydər oğlu
Rektor, biologiya üzrə elmlər doktoru, professor, sədr
2
 Seyid Surə Namidar qızıTədris işləri üzrə prorektor, Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, sədr müavini
3 Nuriyev Mübariz Əsgər oğluElmi işlər üzrə prorektor, Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
4
 Məmmədov Şamxal Şükür oğluTərbiyə işləri üzrə prorektor, Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
5
 Hacıyev İsmayıl Muxtar oğluAkademik, AMEA  Naxçıvan Bölməsinin sədri, AMEA-nın həqiqi üzvü
6

 Zalov Araz İbrahim oğlu

Təsərrüfat işləri üzrə prorektor
7
 Məmmədov Elşən Nemət oğluHİK-in sədri, Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
8
 Məmmədova Günay Abbas qızıİncəsənət fakültəsinin dekanı, Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
9
 Zamanov Elçin Dağbəyi oğluElmi katib, Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
10
 Qurbanlı Qurban Məhəmməd oğluBeynəlxalq münasibətlər və xarici dillər fakültəsinin dekanı, Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent   
11
 Cəfərov İman Zeynalabdın oğluTarix filologiya fakültəsinin dekanı, Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
12
 Əliyev Tofiq Əli oğlu
Xarici tələbələrlə iş üzrə dekan, Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
13
 Allahverdiyev Qərib Vəli oğluSosial idarəetmə və hüquq fakültəsinin dekanı, Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
14
 Əsədov Elsevər Sabir oğluTibb fakültəsinin dekanı, Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
15
 Əliyev Vəli Heydər oğluPedaqoji fakültənin dekanı, Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
16
 Cəfərov Orxan Cəfər oğluFizika - Riyaziyyat fakültəsinin dekanı, Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru
17
 Məmmədov Etibar Nəsrulla oğlu Magistratura üzrə dekan, baytarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
18
 Zeynalov  Cavanşir İbrahim oğluMemarlıq və mühəndislik fakültəsinin dekanı, texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
19 Mahmudov Şəmil Mahmud oğlu
 Təbiətşünaslıq fakultəsinin dekanı, Kimya elmlər namizədi, dosent
20 Ələkbərova Ağca Zülfüqar qızıKadrlar şöbəsinin müdiri
21 Tarverdiyev Samir Natiq oğlu
Qeyrət nəşriyyatının drektoru
22 Rəhimov Rafiq Vilayət oğluTədris şöbəsinin müdiri, Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
23 Əhmədov Fariz Məhəmməd oğlu
Elmi kitabxananın müdiri
24 Babayev Yasin Nağı oğlu
Regionun inkişafı problemləri laboratoriyasının müdiri, kimya elmləri doktoru, professor
25 Hüseynov Həbib Təyyar oğluZoologiya kafedrasının müdiri, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
26 Bağırov Mehdi Siyavuş oğlu
İqtisadiyyat fakultəsinin dekanı, İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
27 Mirişli Faiq Əqil oğluFizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
28 Maqsudov Elbəyi Sadıq oğlu
Fənlərin tədrisi kafedrasının müdiri,Pedaqogika üzrə elmlər doktoru,professor
29 Bababəyli Nazim Səfəralı oğluCoğrafiya kafedrasının müdiri, Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
30 Rzayev Yaşar Rza oğluUniversitet xəstəxanasının baş həkimi
31 Rüstəmov Ağarza Ağahəsən oğluİqtisadiyyat kafedrasının müdiri, İqtisad elmləri doktoru, professor
32 Allahverdiyev Əli Lazım oğluRoman və German dilləri kafedrasının müdiri, Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
33 Camalov Kamal Həsən oğluYAP universitet şəhərciyi ərazi ilk sədri, Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
34 Tahirov Əli Səfəralı oğlu
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
35 Behbudov Qəhrəman Novruz oğlu
Hüquq fənləri kafedrasının  müdiri, Hüquq fənnləri  üzrə fəlsəfə doktoru
36 Əliyev Hüseynqulu Əli oğluTəsviri incəsənət və rəsmxət kafedrasının müdiri, Dosent
37 Rəhimov Cavanşir Həmzə oğlu
Fiziki tərbiyə və idman oyunları kafedrasının müdiri
38 Şahverdiyev Zəhmət  Əbülfət oğluAzərbaycan tarixi kafedrasının müdiri, Tarix üzrə elmlər doktoru, dosent
39 Ağayev Elşad Vəliqulu oğlu  Riyazi analiz kafedrasının müdiri, Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
40 Qəribov Asəf Heydər oğluDünya İqtisadiyyatı kafedrasının müdiri, İqtisadiyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
41 Hüseynova Validə Vəli qızı
Orkestr və dirijorluq kafedrasının müdiri, dosent
42 Məhərrəmova İnara Eldar qızıMusiqişünaslıq və metodika  kafedrasının müdiri, Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
43 Hüseynov Hafiz Feyruz oğluSosial idarəetmə və turizm kafedrasının müdiri, Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
44 Qədimov Əsgər Nadir oğluAzərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
45 Əliyev Tofiq Abbasəli oğluKimya kafedrasının müdiri, Kimya üzrə elmlər doktoru, professor
46 Məmmədov Rüstəm Tofiq oğlu
İnformasiya - kommunikasiya texnologiyaları mərkəzinin direktoru
47 Kəngərli İlqar İsmail oğlu
Ümumi tarix kafedrasının müdiri, Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
48 Sultanova Mehriban Paşa qızıFilologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Mətbuat şöbəsinin müdiri
49 Abdullayev Arzu Kamal oğluUniversitet Gənclər Təşkilatının sədri
50 Məmmədli Kamal Nadir oğlu
Tələbə Həmkarlar Təşkilatının sədri
51 Həsənov Bilgin İsa oğlu
Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri