Sayt xəritəsi

ADMİNİSTRASİYAŞURANIN ÜZVLƏRİ

1
 Məhərrəmov Saleh Heydər oğlu
Rektor, biologiya üzrə elmlər doktoru, professor, sədr
2 Talıbov Seymur Vasif oğlu
Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor, Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, sədr müavini
3
 Seyid Surə Namidar qızıTədris işləri üzrə prorektor, Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
4
 Nuriyev Mübariz Əsgər oğluElmi işlər üzrə prorektor, Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
5
 Məmmədov Şamxal Şükür oğluTərbiyə işləri üzrə prorektor, Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
6

 Zalov Araz İbrahim oğlu

Təsərrüfat işləri üzrə prorektor
7
 Məmmədov Elşən Nemət oğluHİK-in sədri, Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
8
 Məmmədova Günay Abbas qızıİncəsənət fakültəsinin dekanı, Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
9
 Zamanov Elçin Dağbəyi oğluElmi katib, Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
10
 Hüseynov Yusif Hüseyn oğluBeynəlxalq münasibətlər və xarici dillər fakültəsinin dekanı, Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent   
11
 Bağırov Rəsul Bəşirəli oğluTarix filologiya fakültəsinin dekanı, Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
12
 Əliyev Tofiq Əli oğlu
Xarici tələbələrlə iş üzrə dekan, Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
13
 Allahverdiyev Qərib Vəli oğluSosial idarəetmə və hüquq fakültəsinin dekanı, Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
14
 Əsədov Elsevər Sabir oğluTibb fakültəsinin dekanı, Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
15
 Əliyev Vəli Heydər oğluPedaqoji fakültənin dekanı, Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
16
 Cəfərov Orxan Cəfər oğluFizika - Riyaziyyat fakültəsinin dekanı, Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru
17
 Məmmədov Etibar Nəsrulla oğlu Magistratura üzrə dekan, baytarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
18
 Zeynalov  Cavanşir İbrahim oğluMemarlıq və mühəndislik fakültəsinin dekanı, texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
19 Mahmudov Şəmil Mahmud oğlu
Təbiətşünaslıq fakultəsinin dekanı, Kimya elmlər namizədi, dosent
20 Ələkbərova Ağca Zülfüqar qızıKadrlar şöbəsinin müdiri
21 Rəhimov Rafiq Vilayət oğluTədris şöbəsinin müdiri, Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
22 Əhmədov Fariz Məhəmməd oğlu
Elmi kitabxananın müdiri
23 Hüseynov Həbib Təyyar oğluZoologiya kafedrasının müdiri, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
24 Bağırov Mehdi Siyavuş oğlu
İqtisadiyyat fakultəsinin dekanı, İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
25 Mirişli Faiq Əqil oğluFizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
26 Maqsudov Elbəyi Sadıq oğlu
Fənlərin tədrisi kafedrasının müdiri,Pedaqogika üzrə elmlər doktoru,professor
27 Rüstəmov Ağarza Ağahəsən oğluİqtisadiyyat kafedrasının müdiri, İqtisad elmləri doktoru, professor
28 Quliyev Ceyran Manaf qızı
İngilis dili və tərcümə kafedrasının müdiri, Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
29
 Əliyev Asəf Asif oğluYAP universitet şəhərciyi ərazi ilk sədri, Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
30 Behbudov Qəhrəman Novruz oğlu
Hüquq fənləri kafedrasının  müdiri, Hüquq fənnləri  üzrə fəlsəfə doktoru
31 Əliyev Hüseynqulu Əli oğluTəsviri incəsənət və rəsmxət kafedrasının müdiri, Dosent
32 Rəhimov Cavanşir Həmzə oğlu
Fiziki tərbiyə və idman oyunları kafedrasının müdiri
33 Şahverdiyev Zəhmət  Əbülfət oğluAzərbaycan tarixi kafedrasının müdiri, Tarix üzrə elmlər doktoru, dosent
34 Ağayev Elşad Vəliqulu oğlu  Riyazi analiz kafedrasının müdiri, Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
35
 Həsənov Əli Məmməd oğlu
Coğrafiya kafedrasının müdiri, coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 36 Hacıyev Məhəmməd Şahbaz oğlu
Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor
37
 Hüseynova Validə Vəli qızı
Orkestr və dirijorluq kafedrasının müdiri, dosent
38
 Məhərrəmova İnara Eldar qızıMusiqişünaslıq və metodika  kafedrasının müdiri, Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
39
 Mahmudov Ceyhun İlham oğlu
İqtisad üzrə fəlsəfə doktor, dosent
40 Qədimov Əsgər Nadir oğluAzərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
41 Əliyev Tofiq Abbasəli oğluKimya kafedrasının müdiri, Kimya üzrə elmlər doktoru
42 Məmmədov Rüstəm Tofiq oğlu
İnformasiya - kommunikasiya texnologiyaları mərkəzinin direktoru
43 Kəngərli İlqar İsmail oğlu
Ümumi tarix kafedrasının müdiri, Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
44 Sultanova Mehriban Paşa qızıFilologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Mətbuat şöbəsinin müdiri
45
 Abdullayev Arzu Kamal oğluUniversitet Gənclər Təşkilatının sədri
46
 Məmmədli Kamal Nadir oğlu
Tələbə Həmkarlar Təşkilatının sədri
47
 Əlizadə Bətulə Mahir qızı
Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri