Sayt xəritəsi

UNİVERSİTET HAQQINDABEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR

    Universitet Qafqaz Universitetləri Birliyi və İpək Yolu Universitetləri Birliyinə üzv qəbul edilmiş, Qafqaz Universitetləri Birliyinə daxil olan 19 universitet ilə əməkdaşlıq müqavilələri imzalanmışdır. Universitet Avropa Birliyinin TEMPUS proqramının layihələrində uğurla təmsil olunmuş, ERASMUS-MUNDUS layihəsinin icrasına başlanılmışdır. «Araz çayı hövzəsi parazitar xəstəliklər», «İnnovasiyaların tətbiqi: inkişaf və müasirləşmə»,« Elektron Naxçıvan 6: Naxçıvan Dövlət Universiteti və əlaqədar olduğu lokal şəbəkədə İKT-nin vəziyyəti», “Naxçıvan ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi”, Qafqaz Universitetlər Birliyinin Birinci Naxçıvan Beynəlxalq Gənclik Simpoziumu kimi beynəlxalq səviyyəli simpoziumların təşkilatçısı və iştirakçısı olmuşdur. Universitet əməkdaşları qardaş Türkiyə Cümhuriyyəti, İran İslam Respublikası ilə yanaşı İngiltərə, Almaniya, İtaliya, Fransa, İspaniya kimi inkişaf etmiş Avropa ölkələrində də olmuşlar. Universitetin SİFE komandası Malayziyanın paytaxtı Kuala Lumpur şəhərində keçirilən dünya çempionatında parlaq qələbə qazanmışdır.