Sayt xəritəsi
 
Bizimlə əlaqə

ELM VƏ TƏHSİLTƏLƏBƏ QƏBULUNUN NƏTİCƏLƏRİ

 

 

2016-2017-ci  tədris ili üçün

 

Sıra

 №-si

 

İxtisaslar

Plan

Qəbul

olunmuşdur

(əyani)

Qəbul

olunmuşdur

(qiyabi)

Boş

qalmış yerlər

1.

Fizika müəllimliyi

25

25

-

-

2.

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

30

30

-

-

3.

Riyaziyyat müəllimliyi

40

39

-

1

4.

Texnologiya müəllimliyi

20

20

-

-

5.

Elektroenergetika mühəndisliyi

20

20

-

-

6.

Dəmiryol nəqliyyat və təsərrüfat mühəndisliyi

15

4

-

11

7.

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

35

20

4

11

8.

İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

20

20

-

 

9.

* Memarlıq

20

20

 

-

10.

Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi

15

15

-

-

11.
Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi
15
3
-
12

12.

Coğrafiya müəllimliyi

25

24

-

1

13.

Beynəlxalq münasibətlər

20

15

-

5

14.

Dünya iqtisadiyyatı

20

20

-

-

15.

Mühasibat uçotu və auidit

35

20

15

-

16.

İqtisadiyyat

40

25

14

1

17.

Menecment

20

20

-

-

18.

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

20

20

-

-

19.

Turizm və otelçilik

20

20

-

-

20.

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

40

40

-

-

21.

Xarici dil müəllimliyi (rus dili)

15

15

-

-

22.

Xarici dil müəllimliyi (fransız dili)

15

15

-

-

23.

Xarici dil müəllimliyi (alman dili)

15

15

-

-

24.

Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili)

30

30

-

-

25.

* Musiqi müəllimliyi

20

20

-

-

26.

Tarix müəllimliyi

40

39

-

1

27.

* Təsviri incəsənət müəllimliyi

30

30

-

-

28.

Tərcümə (ərəb-Azərbaycan dilləri)

15

2

-

13

29.

Tərcümə (ingilis-Azərbaycan dilləri)

15

15

-

-

30.

* Jurnalistika

15

            14

-

1

31.

Hüquqşünaslıq

55

30

25

-

32.

Kitabxanaçılıq və informasiya

20

16

-

4

33.

Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması

15

14

-

1

34.

* İnstrumental ifa­çılıq (fortepiano)

15

14

-

1

35.

* İnstrumental ifa­çılıq   (simli alətlər)

 5 1-
4
36.* İnstrumental ifa­çılıq   (nəfəs alətləri)
 5 2-
 3

37.

* Solo oxuma

5

5

-

-

38.

* Dirijorluq

5

2

-

3

39.

* Bəstəkarlıq

5

5

-

-

40.

* Musiqişünaslıq

25

15

10

-

41.

* Xalq çalğı alətləri ifaçılığı

10

10

-

-

42.

* Aktyor sənəti

10

8

-

2

43.

* Rəngkarlıq

10

10

-

-

44.

Sosial iş

20

20

-

-

45.

* Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi

20

20

-

-

46.

Biologiya müəllimliyi

25

25

 

 

47.

Kimya müəllimliyi

20

17

-

3

48.

Ekologiya mühəndisliyi

15

15

-

-

49.

Torpaqşünaslıq və aqrokimya

15

15

-

-

50.

Baytarlıq

20

12

-

8

51.

Müalicə işi

20

20

-

-

52.

Tibbi profilaktika

20

16

-

4

53.

Stomatologiya

20

20

-

-

54.

Əczaçılıq

20

18

-

2

55.

* Bədən tərbiyəsi və idman

60

45

15

-

 

CƏMİ:

 

1165

 

990

83

92

 

 

faizlə:

85%

7,1%

7,9%