Sayt xəritəsi

ELM VƏ TƏHSİLTƏLƏBƏ QƏBULUNUN NƏTİCƏLƏRİ

 

 

2016-2017-ci  tədris ili üçün

 

Sıra

 №-si

 

İxtisaslar

Plan

Qəbul

olunmuşdur

(əyani)

Qəbul

olunmuşdur

(qiyabi)

Boş

qalmış yerlər

1.

Fizika müəllimliyi

25

25

-

-

2.

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

30

30

-

-

3.

Riyaziyyat müəllimliyi

40

40

-

-

4.

Texnologiya müəllimliyi

20

20

-

-

5.

Elektroenergetika mühəndisliyi

20

19

-

1

6.

Dəmiryol nəqliyyat və təsərrüfat mühəndisliyi

15

14

-

1

7.

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

35

20

-

15

8.

İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

20

20

-

 

9.

* Memarlıq

20

12

 

8

10.

Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi

20

6

-

14

11.

Coğrafiya müəllimliyi

25

25

-

-

12.

Beynəlxalq münasibətlər

20

20

-

-

13.

Dünya iqtisadiyyatı

20

20

-

-

14.

Mühasibat uçotu və auidit

35

20

15

-

15.

İqtisadiyyat

40

25

15

-

16.

Menecment

20

20

-

-

17.

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

20

20

-

-

18.

Turizm və otelçilik

20

20

-

1

19.

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

40

40

-

-

20.

Xarici dil müəllimliyi (rus dili)

15

14

-

1

21.

Xarici dil müəllimliyi (fransız dili)

15

15

-

-

22.

Xarici dil müəllimliyi (alman dili)

15

13

-

2

23.

Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili)

30

30

-

-

24.

* Musiqi müəllimliyi

20

14

-

6

25.

Tarix müəllimliyi

40

40

-

-

26.

* Təsviri incəsənət müəllimliyi

30

30

-

-

27.

Tərcümə (ərəb-Azərbaycan dilləri)

15

10

-

5

28.

Tərcümə (ingilis-Azərbaycan dilləri)

15

14

-

1

29.

* Jurnalistika

20

            1

-

19

30.

Hüquqşünaslıq

55

30

25

1

31.

Kitabxanaçılıq və informasiya

20

15

-

5

32.

Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması

15

15

-

-

33.

* İnstrumental ifa­çılıq (fortepiano)

15

10

-

5

34.

* İnstrumental ifa­çılıq   (simli alətlər)

 5 5  
35.* İnstrumental ifa­çılıq   (nəfəs alətləri)
 5 4  1

36.

* Solo oxuma

5

5

-

-

37.

* Dirijorluq

5

4

-

1

38.

* Bəstəkarlıq

5

4

-

1

39.

* Musiqişünaslıq

25

13

10

2

40.

* Xalq çalğı alətləri ifaçılığı

10

10

-

-

41.

* Aktyor sənəti

10

10

-

-

42.

* Rəngkarlıq

10

10

-

-

43.

Sosial iş

20

20

-

-

44.

* Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi

20

20

-

-

45.

Biologiya müəllimliyi

25

25

 

 

46.

Kimya müəllimliyi

20

20

-

-

47.

Ekologiya mühəndisliyi

15

15

-

-

48.

Torpaqşünaslıq və aqrokimya

20

20

-

-

49.

Baytarlıq

20

19

-

1

50.

Müalicə işi

20

19

-

1

51.

Tibbi profilaktika

20

17

-

3

52.

Stomatologiya

20

18

-

2

53.

Əczaçılıq

20

17

-

3

54.

* Bədən tərbiyəsi və idman

60

45

15

-

 

CƏMİ:

 

1165

 

987

80

98

 

 

faizlə:

84,7%

6,9%

8,4%