Sayt xəritəsi

ELM VƏ TƏHSİLQƏBUL PLANI

2016-2017-ci tədris ili üçün

 

 

 

PLAN

 

2015-ci ildə faktiki

qəbul

 

İxtisa-sın şifri

İxtisaslar qrupu və ixtisaslar üzrə ixtisaslaşmaların adı

Cəmi

Dövlət sifarişi ilə və ödənişli

Ödənişli əsaslarla təhsil alanların illik təhsil haqqı məbləği (manat)

Azərbaycan bölməsi

 

əyani

 

əyani

1

060101

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

3

 

 

 

 

 

-Azərbaycan dili və ədə­biy­yatının tədrisi metodikası və meto­do­lo­giyası

 

3

 

1500

1

2

060103

Xarici dil müəllimliyi  (dillər üzrə)

5

 

 

 

 

 

Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası (ingilis dili)

 

5

1300

4

3

060201

Filologiya

27

 

 

 

 

 

-Azərbaycan ədəbiyyatı

 

3

1500

-

 

 

- Azərbaycan dili

 

3

1500

1

 

 

-Dilşünaslıq  (İngilis dili)

 

10

1500

8

 

 

-Dilşünaslıq (Fransız dili)

 

1

1200

-

 

 

-Dilşünaslıq (Alman dili)

 

1

1200

-

 

 

-Dilşünaslıq (Ərəb  dili)

 

1

1200

-

 

 

-Dilşünaslıq (Rus dili)

 

1

1200

-

 

 

-Dilşünaslıq (Fars  dili)

 

1

1200

-

 

 

-Ədəbiyyatşünaslıq, (Dünya ədəbiyyatı)

 

3

1500

2

 

 

-Ədəbiyyatşünaslıq (xarici ölkə xalqlarının ədəbiyyatı, Amerika ədəbiyyatı)

 

3

1500

1

 4060107
Texnologiya müəllimliyi
 5   
  -Texnologiya fənninin tədrisin metodikası və metodologiyası
  5 1500 -
 5060108
Musiqi müəllimliyi
 3   
   -Musiqi fənninin tədrisin metodikası və metodologiyası   3 1500 

6

060119

Pedaqogika

8

 

 

 

 

 

-Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi

 

8

1500

11

7

060115

İbtidai sinif müəllimliyi

5

 

 

 

 

 

-İbtidai sinifdə tədrisin metodika və metodologiyası

 

5

1400

7

 8

251129

- Təhsildə sosial-psixoloji xidmət

5

 

 

 

 

 

-Təhsildə social-psixoloji xidmət

 

5

1400

8

9

060204

Jurnalistika

4

 

 

-

 

 

-Mətbuat tarixi

 

2

1500

-

 

 

-Radio-telejurnalistika

 

2

 1500

-

10

060206

Tarix

6

 

 

 

 

 

-Türk dünyası tarixi

 

2

1300

1

 

 

-Arxelogiya və etnoqrafiya

 

2

1300

1

 

 

-Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi

 

2

1300

1

11

060212

Hüquqşünaslıq

16

 

 

 

 

 

-Dövlət hüququ

 

8

2000

4

 

 

-Mülki və təsərrüfat hüququ

 

8

1800

4

12

060213

Beynəlxalq münasibətlər 

4

 

 

 

 

 

-Beynəlxalq münasibətlər  tarixi və nəzəriyyəsi

 

2

2000

-

 

 

Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya

 

2

2000

-

13

061215

Kitabxanaçılıq və informasiya

1

 

 

 

 

 

-Biblioqrafiyaşünaslıq

 

 1  1300

-

 14

060301

Muzeyşünaslıq, arxiv və abidələrin qorunması
    
  Muzeyşünaslıq
  2 1500 -

15

060302

Sənətşünaslıq

4

 

 

 

 

 

-Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi

 

4

1400

2

16

060303

İnstrumental ifaçılıq

8

 

 

 

 

 

-İnstrumental ifaçılığın tarixi, nəzəriyyəsi və metodikası  (musiqi alətləri üzrə)

 

8

1500

4

17

060307

Musiqişünaslıq

8

 

 

 

 

 

-Musiqi tənqidi

 

8

1500

4

18

060401

Dünya iqtisadiyyatı

4

 

 

 

 

 

-Gömrük işi

 

2

1500

-

 

 

-Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

 

2

1500

-

19

060402

Mühasibat uçotu və audit

4

 

 

 

 

 

-İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit

 

4

1300

2

20

060404

İqtisadiyyat

10

 

 

 

 

 

-İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

 

10

1500

7

21

060407

Menecment

3

 

 

 

 

 

-Strateji idarəetmə

 

3

1300

-

22

060410

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

3

 

 

 

 

 

-Dövlət qulluğunun  təşkili və idarə edilməsi

 

3

1400

-

23

060501

Riyaziyyat

6

 

 

 

 

 

-Diferensial tənliklər

 

2

1300

1

 

 

-Cəbr və topologiya

 

2

1300

-

 

 

-Riyazi analiz

 

2

1300

 

24

060503

Fizika

3

 

 

 

 

 

-Yarımkeçiricilər fizikası

 

3

1300

2

25

060504

Kimya

9

 

 

 

 

 

-Qeyri-üzvi kimya

 

3

1300

2

 

 

-Fiziki kimya

 

3

1300

-

  -Yüksək molekullu birləşmələr kimyası
  3 1300 -

26

060505

Biologiya

13

 

 

 

 

 

-Genetika

 

3

1400

-

 

 

-Bitki fiziologiyası

 

3

1400

3

 

 

-İnsan və heyvan fiziologiyası

 

4

1400

4

 

 

-Onurğasızlar zoologiyası

 

3

1400

1

27

060506

Coğrafiya

5

 

 

 

 

 

-Azərbaycanın fiziki coğrafiyası

 

5

1500

4

 28060510
Ekologiya
 3   
  Ətraf mühitin mühafizə metodları və bərpası
  3 1500 -

29

060509

Kompüter  elmləri

8

 

 

 

 

 

-İnformatika

 

8

1500

8

30

060608

Elektroenergetika mühəndisliyi

1

 

 

 

 

 

-Elektroenergetika

 

1

1400

1

31

060622

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

2

 

 

 

 

 

-Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi

 

2

1300

1

32

060632

İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

8

 

 

 

 

 

-İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri

 

8

1500

8

33

060633

Memarlıq

3

 

 

 

 

 

-Memarlıq abidələrinin bər­pası və yenidən quruluması

 

3

1500

2

34

060704

Baytarlıq

6

 

 

 

 

 

-Baytarlıq sanitar ekspertizası

 

2

1000

1

  -Parazitologiya və invazion xəstəliklər
  21000-
  -Yoluxmayan daxili xəstəliklər
  21000-

35

060803

Turizm və otelçilik

5

 

 

 

 

 

Turizm və sosial-mədəni servis xidməti

 

5

1400

3

Cəmi

210

210

 

 114