Sayt xəritəsi
 
Bizimlə əlaqə

ELM VƏ TƏHSİLQƏBUL PLANI

2016-2017-ci tədris ili üçün

 

 

 

PLAN

 

2015-ci ildə faktiki

qəbul

 

İxtisa-sın şifri

İxtisaslar qrupu və ixtisaslar üzrə ixtisaslaşmaların adı

Cəmi

Dövlət sifarişi ilə və ödənişli

Ödənişli əsaslarla təhsil alanların illik təhsil haqqı məbləği (manat)

Azərbaycan bölməsi

 

əyani

 

əyani

1

060101

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

8

 

 

 

 

 

-Azərbaycan dili və ədə­biy­yatının tədrisi metodikası və meto­do­lo­giyası

 

8

 

1500

1

2

060103

Xarici dil müəllimliyi  (dillər üzrə)

6

 

 

 

 

 

Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası (ingilis dili)

 

6

1300

4

3

060201

Filologiya

27

 

 

 

 

 

-Azərbaycan ədəbiyyatı

 

3

1500

-

 

 

- Azərbaycan dili

 

3

1500

1

 

 

-Dilşünaslıq  (İngilis dili)

 

10

1500

8

 

 

-Dilşünaslıq (Fransız dili)

 

1

1500

-

 

 

-Dilşünaslıq (Alman dili)

 

1

1500

-

 

 

-Dilşünaslıq (Ərəb  dili)

 

1

1200

-

 

 

-Dilşünaslıq (Rus dili)

 

1

1200

-

 

 

-Dilşünaslıq (Fars  dili)

 

1

1200

-

 

 

-Ədəbiyyatşünaslıq, (Dünya ədəbiyyatı)

 

2

1500

2

 

 

-Ədəbiyyatşünaslıq (xarici ölkə xalqlarının ədəbiyyatı, Amerika ədəbiyyatı)

 

2

1500

1

 4060107
Texnologiya müəllimliyi
 5   
  -Texnologiya fənninin tədrisin metodikası və metodologiyası
  5 1500 -
 5060108
Musiqi müəllimliyi
 3   
   -Musiqi fənninin tədrisin metodikası və metodologiyası   3 1500 

6

060119

Pedaqogika

25

 

 

 

 

 

-Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi

 

10

1500

11

 

 

-Sosial pedaqogika

 

10

1500

7

 

 

-Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq

 

5

1500

8

9

060204

Jurnalistika

4

 

 

-

 

 

-Mətbuat tarixi

 

2

1500

-

 

 

-Radio-telejurnalistika

 

2

 1500

-

10

060206

Tarix müəllimliyi

3

 

 

 

 

 

-Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

 

3

1300

-

11

060212

Hüquqşünaslıq

20

 

 

 

 

 

-Dövlət hüququ

 

8

1800

4

 

 

-Mülki və təsərrüfat hüququ

 

8

1600

4

  -İnsan hüquqları
  41600 

12

060213

Beynəlxalq münasibətlər 

4

 

 

 

 

 

-Beynəlxalq münasibətlər  tarixi və nəzəriyyəsi

 

2

1500

-

 

 

Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya

 

2

1500

-

13

061215

Kitabxanaçılıq və informasiya

7

 

 

 

 

 

-Biblioqrafiyaşünaslıq

 

 3  1300

-

  -Sənəd resursları və informasiy axtarış sistemləri
 2
1300
 
  -Kitabxana informasiya texnologiyası
 2
1300
 
 14

060301

Muzeyşünaslıq, arxiv və abidələrin qorunması
7
   
  -Muzeyşünaslıq
  3 1500 -
  -Arxiv işi və axivşünaslıq
 2
 1500  
  -Arxeoloji və tarixi memarlıq abidələrinin mühafizəsi
 2
 1500
 

15

060302

Sənətşünaslıq

9

 

 

 

 

 

-Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi

 

6

1300

2

  -Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi
 3
1300
 
 060114
Təsviri incəsənət müəllimliyi
3
   
  -Təsviri incəsənət fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 3
1300
 

16

060303

İnstrumental ifaçılıq

8

 

 

 

 

 

-İnstrumental ifaçılığın tarixi, nəzəriyyəsi və metodikası  (musiqi alətləri üzrə)

 

8

1300

4

17

060307

Musiqişünaslıq

12

 

 

 

 

 

-Musiqi tənqidi

 

8

1300

4

  -Etnomusiqişünaslıq
 4
1300
 
18
060311
Aktyor sənəti
2   
  -Aktyor ifaçılığın tarixi və nəzəriyyəsi
 2
1300
 
19
060305
Drijorluq
4
   
  -Drijorluğun tarixi və nəzəriyyəsi
 2
1300 
  -Alətşünaslıq
 2
1300 
 20060306
Bəstəkarlıq
2
   
  -Bəstəkarlığın tarixi və nəzəriyyəsi
 2
1300
 
21060304
Solo oxuma
2
   
  -Vokal ifaçılığın tarixi və nəzəriyyəsi
 2
1300
 

18

060401

Dünya iqtisadiyyatı

4

 

 

 

 

 

-Gömrük işi

 

2

1500

-

 

 

-Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

 

2

1500

-

19

060402

Mühasibat uçotu və audit

4

 

 

 

 

 

-İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit

 

4

1300

2

20

060404

İqtisadiyyat

15

 

 

 

 

 

-İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

 

10

1500

7

  -Aqrar sahənin iqtisadiyyatı
 3
1500
 
  -Makroiqtisadi siyasət
 2
1500
 

21

060407

Menecment

6

 

 

 

 

 

-Strateji idarəetmə

 

3

1300

-

  -Menecment (Müəssisələrin təşkili və idarə edilməsi)
 3
1300
 

22

060410

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

9

 

 

 

 

 

-Dövlət qulluğunun  təşkili və idarə edilməsi

 

3

1400

-

  -Elektron idarətmə
 31300
 
  -Regionl idarəetmə  31300 

23

060105

Riyaziyyat

3

 

 

 

 

 

-Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası

 

3

1300

1

25
 İnformatika müəllimliyi
3
   
  -İnformatika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası  3 1300 

24

060104

Fizika müəllimliyi

3

 

 

 

 

 

-Fizika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

 

3

1300

2

25

060110

Kimya

5

 

 

 

 

 

-Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

 

5

1300

2

26

060505

Biologiya

13

 

 

 

 

 

-Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

 

3

1400

-

27

060506

Coğrafiya

5

 

 

 

 

 

-Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

 

5

1500

4

 28060510
Ekologiya
 3   
  Ətraf mühitin mühafizə metodları və bərpası
  3 1500 -

30

060608

Elektroenergetika mühəndisliyi

6

 

 

 

 

 

-Elektroenergetika

 

3

1400

1

  -Elektrik şəbəkə və sistemləri
 3
1300
 

31

060622

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

4

 

 

 

 

 

-Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi

 

2

1300

1

  -Fövqəladə hallarda hərəkətin təşkili
 21300
 

32

060632

İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

15

 

 

 

 

 

-İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri

 

10

1500

8

  -İdarəetmədə informasiya sistemləri
 5
1500
 

33

060633

Memarlıq

8

 

 

 

 

 

-Memarlıq abidələrinin bər­pası və yenidən quruluması

 

4

1500

2

  -Şəhərsalma
 2
1300
 
  -Memarlıq mühitinin dizaynı
 2
1300
 

34

060704

Baytarlıq

8

 

 

 

 

 

-Baytarlıq sanitar ekspertizası

 

2

1000

1

  -Parazitologiya və invazion xəstəliklər
 21000-
  -Yoluxmayan daxili xəstəliklər
 21000-
  -Mamalıq ginekologiya və süni mayalanma
 2
1000
 

35

060803

Turizm və otelçilik

5

 

 

 

 

 

Turizm və sosial-mədəni servis xidməti

 

5

1400

3

Cəmi

210

210

 

 114