Sayt xəritəsi
 
Bizimlə əlaqə

ELM VƏ TƏHSİLQƏBUL PLANI

2017-2018-ci tədris ili üçün

 

 

 

İxtisasların şifri

İxtisaslar qrupu və ixtisaslar üzrə ixtisaslaşmaların adı

Cəmi

Azərbaycan   bölməsi (əyani)

 

2018-ci ildə ixtisaslar üzrə faktiki qəbul

Ödənişli əsaslarla təhsil alanların illik təhsil haqqı məbləği (manat)

1

060101

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

6

 

 

 

 

Azərbaycan dili və ədə­biy­yatının tədrisi metodikası və meto­do­lo­giyası

6

1300

4

2

060103

Xarici dil müəllimliyi  (dillərüzrə)

6

 

 

 

 

Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası (ingilis dili)

6

1300

6

3

060201

Filologiya

27

 

 

 

 

-Dilşünaslıq  (ingilis dili)

10

1500

9

 

 

-Dilşünaslıq (fransız dili)

1

1300

1

 

 

-Dilşünaslıq (alman dili)

1

1300

 

 

 

-Dilşünaslıq (ərəb dili)

1

1200

 

 

 

-Dilşünaslıq (rusdili)

1

1200

 

 

 

-Dilşünaslıq (fars dili)

1

1200

 

 

 

Ədəbiyyatşünaslıq, (Dünya ədəbiyyatı)

2

1300

 

 

 

-Ədəbiyyatşünaslıq (xarici ölkə xalqlarının ədəbiyyatı, Amerika ədəbiyyatı)

2

1300

2

 

 

Azərbaycan ədəbiyyatı

4

1300

 

 

 

Azərbaycan dili

4

1300

3

4

060107

Texnologiya müəllimliyi

3

 

 

 

 

Texnologiya fənninin tədrisin metodikası və metodologiyası

3

1300

1

5

060108

Musiqi müəllimliyi

3

 

 

 

 

Musiqi fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

3

1300

 

6

060119

Pedaqogika

25

 

 

 

 

Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi

10

1300

10

 

 

Sosial pedaqogika

10

1300

9

 

 

Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq

5

1300

5

7

060204

Jurnalistika

4

 

 

 

 

Mətbuat tarixi

2

1300

 

 

 

Radio-telejurnalistika

2

1300

  

8

060111

Tarix müəllimliyi

2

 

 

 

 

Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

2

1300

3

9

060206

Tarix

4

 

 

 

 

Arxeologiya və etnoqrafiya

2

1400

 

 

 

Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi

2

1400

 

10

060301

Muzeyşünaslıq, arxiv və abidələrin qorunması

5

 

 

 

 

Muzeyşünaslıq

3

1300

3

 

 

Arxeoloji və tarixi memarlıq abidələrinin mühafizəsi

2

1300

2

11

060213

Beynəlxalq münasibətlər 

4

 

 

 

 

Beynəlxalq münasibətlər tarixi və nəzəriyyəsi

2

1500

 

 

 

Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya

2

1500

2

12

060215

Kitabxanaçılıq və informasiya

4

 

 

 

 

Biblioqrafiyaşünaslıq

2

1300

 

 

 

Sənəd resursları və informasiya axtarış sistemləri

2

1300

2

13

060212

Hüquqşünaslıq

20

 

 

 

 

Dövlət hüququ

8

1800

7

 

 

Mülki və təsərrüfathüququ

8

1600

7

 

 

İnsan hüquqları

4

1600

2

14

060311

Aktyor sənəti

2

 

 

 

 

Aktyor ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi

2

1300

1

15

060304

Solo oxuma

2

 

 

 

 

Vokal ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi

2

1300

 

16

060302

Sənətşünaslıq

5

 

 

 

 

Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi

5

1300

5

17

060303

İnstrumental ifaçılıq

4

 

 

 

 

İnstrumental ifaçılığın tarixi, nəzəriyyəsi və metodikası  (musiqi alətləri üzrə)

4

1300

3

18

060307

Musiqişünaslıq

8

 

 

 

 

Musiqi tənqidi

5

1300

4

 

 

Etnomusiqişünaslıq

3

1300

1

19

060401

Dünya iqtisadiyyatı

6

 

2

 

 

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

2

1500

 

 

 

Azərbaycanın xarici iqtisadi siyasəti

2

1500

 

 

 

Beynəlxalq maliyyə və valyuta kredit münasibətləri

2

1500

1

20

060402

Mühasibat uçotu və audit

4

 

 

 

 

İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit

4

1300

3

21

060404

İqtisadiyyat

14

 

 

 

 

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

10

1300

7

 

 

Aqrar sahənin iqtisadiyyatı

2

1300

 

 

 

Makroiqtisadi siyasət

2

1300

1

22

060407

Menecment

5

 

 

 

 

Strateji idarəetmə

3

1300

 

 

 

Menecment (müəssisələrin təçkili və idarəedilməsi)

2

1300

1

23

060410

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

4

 

 

 

 

Dövlət qulluğunun  təşkili və idarə edilməsi

4

1400

 

24

060105

Riyaziyyat müəllimliyi

3

 

 

 

 

Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası

3

1300

3

25

060501

Riyaziyyat

4

 

 

 

 

Riyazi analiz

2

1300

 

 

 

Cəbr və topologiya

2

1300

 

26

060113

İnformatika müəllimliyi

6

 

 

 

 

İnformatika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

6

1300

6

27

060509

Kompüter elmləri

5

 

 

 

 

İnformatika

5

 

 

28

060104

Fizika müəllimliyi

3

 

 

 

 

Fizika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

3

1300

 

3

29

060503

Fizika

3

 

 

 

 

Yarımkeçiricilər fizikası

3

 

 

30

060110

Kimya müəllimliyi

2

 

 

 

 

Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

 

2

1300

 

31

060504

Kimya

4

 

 

 

 

Qryri-üzvi kimya

2

1400

 

 

 

Fiziki kimya

2

1400

 

32

060109

Biologiya müəllimliyi

2

 

 

 

 

Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

2

1300

4

33

060505

Biologiya

12

 

 

 

 

İnsan və heyvan fiziologiyası

3

1400

 

 

 

Onurğasızlar zoologiyası

3

1400

 

 

 

Botanika

4

1400

 

 

 

Ekoloji biologiya

2

1400

 

34

060112

Coğrafiya müəllimliyi

2

 

 

 

 

Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

2

1300

4

35

060506

Coğrafiya

4

 

 

 

 

Azərbaycanın fiziki coğrafiyası

4

1400

 

36

060510

Ekologiya

2

 

 

 

 

Ətraf mühitin  mühafizə metodları və bərpası

2

1300

 

37

060649

Ekologiya mühəndisliyi

2

 

 

 

 

Bərk tullantıların emalı texnologiyası

2

1300

 

38

060608

Elektroenergetika mühəndisliyi

6

 

 

 

 

Elektroenergetika

3

1300

1

39

060622

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

4

 

 

 

 

Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi

4

1300

 

40

060632

İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

18

 

 

 

 

İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri

10

1500

10

 

 

İdarəetmədə informasiya sistemləri

8

1500

3

41

060114

Təsviri incəsənət müəllimliyi

3

 

 

 

 

Təsviri incəsənət fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

3

1300

 

42

060633

Memarlıq

4

 

 

 

 

Memarlıq abidələrinin bər­pası və yenidən quruluması

2

1500

1

 

 

Şəhərsalma

2

1300

1

43

060704

Baytarlıq

10

 

 

 

 

Baytarlıq sanitar ekspertizası

2

1000

 

 

 

Parazitologiya və invazion xəstəliklər

2

1000

 

 

 

Epizootologiya və infeksion xəstəliklər

2

1000

 

 

 

Yoluxmayan daxili xəstəliklər

2

1000

 

 

 

Mamalıq ginekologiya və süni mayalanma

2

1000

 

44

060803

Turizm və otelçilik

6

 

 

 

 

Turizm və sosial mədəni servis xidməti

4

1400

4

 

 

Otelçilik

2

1400

1

45

060802

Bədən tərbiyəsi və idman

6

 

 

 

 

Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası

3

1300

2

 

 

Bədən tərbiyəsi və idmanda tibbi-bioloji təminat

3

1300

2

46

060637

Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi

3

 

 

 

 

Meliorasiya-mühəndis sistemləri tikintisi və istismarı

3

1300

1

47

060805

Sosial iş

5

 

 

 

 

Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş

3

1300

3

 

 

Gənclərlə iş

2

1300

 

48

060621

Dəmir yol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi

3

 

 

1

 

 

Dəmir yolu təsərrüfatı və onun istismarı

3

1300

 

49

060801

Əczaçılıq

4

 

 

 

 

Farmakoqnoziya

2

1500

 

 

 

Əczaçılıq texnologiyası

2

1500

 

Cəmi:

290

 

157