Sayt xəritəsi

ELM VƏ TƏHSİLTƏHSİL HAQQI

2016-2017-Cİ TƏDRİS İLİNDƏ NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİNDƏ ÖDƏNİŞLİ İXTİSASLARDA TƏHSİL HAQLARININ MƏBLƏĞİ (MƏBLƏĞ YENİ AZƏRBAYCAN MANATI İLƏ GÖSTƏRİLİB)

 

S

İxtisasın adı

Əyani

Qiyabi

1.

Bədən tərbiyəsi idman

1300

1200

2.

Fiziki tərbiyə gənclərin çağırışaqədərki hazırlıq müəllmliyi

1300

 

3.

Texnologiya müəllimliyi

1300

 

4.

Aktyor sənəti

1800

 

5.

Musiqişünaslıq

2000

1900

6.

İnstrumental ifaçılıq (Fortepiano)

2000

 

7.

Təsviri incəsənət müəllimliyi

1300

 

8.

Rəngkarlıq

1500

 

9.

Solo oxuma

2000

 

10.

Xalq çalğı alətləri ifaçılığı

1500

 

11.

İnstrumental ifaçılıq (simli alətlər)

2000

 

12.

Drijorluq

2000

 

13.

Musiqi müəllimliyi

1300

 

14.

İnstrumental ifaçılıq (nəfəs alətləri)

2000

 

15.

Bəstəkarlıq

2000

 

16.

Müalicə işi

2000

 

17.

Əczaçılıq

2000

 

18.

Stomatologiya

2000

 

19.

Tibbi proflaktika

1800

 

20.

Dünya iqtisadiyyatı

1300

 

21.

Mühasibat uçotu audit

1300

     1250

22.

İqtisadiyyat

1300

  1250

23.

Menecment

1300

 

24.

Fizka müəllimliyi

1300

 

25.

Riyaziyyat müəllimliyi

1300

 

26.

Riyaziyyat informatika müəllimliyi

1300

 

27.

Jurnalistika

1500

 

28.

Kitabxanaçılıq informasiya

1300

 

29.

Tarix müəllimliyi

1300

 

30.

Müzeyşünaslıq,arxiv işi və abidələrin qorunması

1300

 

31.

Azərbaycan dili ədəbiyyat müəllimliyi

1300

 

32.

Tərcümə (Fars Azərbaycan dilləri)

1500

 

33.

Tərcümə (İngilis-Azərbaycan)

1500

 

34.

Xarici dil müəllimliyi (Alman dili)

1200

 

35.

Xarici dil müəllimliyi (Fransız dili)

1300

 

36.

Xarici dil müəllimliyi (Rus dili)

1200

 

37.

Xarici dil müəllimliyi (İngilis dili)

1500

 

38.

Beynəlxalq münasibətlər

1700

 

39.

Hüquqşünaslıq

2000

1900

40.

Turizm otelçilik

1500

 

41.

Dövlət bələdiyyə idarəetməsi

1200

 

42.

Sosial iş

1300

 

43.

Biologiya müəllimliyi

1300

 

44.

Kimya müəllimliyi

1300

 

45.

Coğrafiya müəllimliyi

1300

 

46.

Baytarlıq

 

 

47.

Memarlıq

1500

 

48.

İnformasiya texnologiyaları sistemləri mühəndisliyi

1300

 

49.

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin müəhəndisliyi

1200

 

50.

Elektroenergetika mühəndisliyi

1300

 

51.

Torpaqşünaslıq və aqrokimya

1200

 

52.

Ekologiya mühəndisliyi

1200

 

53.

Meliorasiya su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi

1000

 

54.

Dəmir yolu nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi

1200