Sayt xəritəsi
 
Bizimlə əlaqə

ELM VƏ TƏHSİLTƏHSİL HAQQI


                             2018-2019-CU TƏDRİS İLİNDƏ NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİNDƏ ÖDƏNİŞLİ
                                                     İXTİSASLARDA TƏHSİL HAQLARININ MƏBLƏĞİ  
       
S №  İxtisasın adı Əyani Qiyabi
1 Fizika müəllimliyi 1300  
2 Riyaziyyat və informatika müəllimliyi 1300  
3 Riyaziyyat müəllimliyi 1300  
4 Texnologiya müəllimliyi 1300  
5 Elektroenegetika mühəndisliyi 1300  
6 Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi 1200  
7 Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi  1200 1000
8 Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi  1300  
9 Ekologiya mühəndisliyi 1200  
10 İnformasiya texnologiyaları 1300  
11 Memarlıq 1500  
12 Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi 1000  
13 Coğrafiya müəllimliyi 1300  
14 Beynəlxalq münasibətlər 1700  
15 Dünya iqtisadiyyatı 1300  
16 Mühasibat uçotu və audit 1300 1250
17 İqtisadiyyat 1300 1250
18 Menecment 1300  
19 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi 1200  
20 Turizm və otelçilik 1500  
21 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi 1300  
22 Xarici dil müəllimliyi (rus dili) 1200  
23 Xarici dil müəllimliyi (fransız dili) 1300  
24 Xarici dil müəllimliyi (alman dili) 1200  
25 Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili) 1500  
26 Tarix müəllimliyi 1300  
27 Tərcümə (Ərəb- Azərbaycan dilləri) 1500  
28 Tərcümə (İngilis- Azərbaycan dilləri) 1500  
29 Jurnalistika 1500  
30 Hüquqşünaslıq 2000 1900
31 Kitabxanaçılıq və informasiya 1300  
32 Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması 1300  
33 Sosial iş 1300  
34 Biologiya müəllimliyi 1300  
35 Kimya müəllimliyi 1300  
36 Müalicə işi 2000  
37 Tibbi profilaktika 1800  
38 Stomatologiya 2000  
39 Əczaçılıq 2000  
40 Bədən tərbiyəsi və idman 1300 1200
41 Fiziki tərbiyə və gənclərin çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi 1300  
42 İnstrumental ifaçılıq (Fortepiano) 2000  
43 İnstrumental ifaçılıq (Simli alətlər) 2000  
44 İnstrumental ifaçılıq (Nəfəs alətləri) 2000  
45 Xalq çalğı alətləri ifaçılığı 1500  
46 Musiqişünaslıq 2000 1900
47 Musiqi müəllimliyi 1300  
48 Solo oxuma 2000  
49 Bəstəkarlıq 2000  
50 Dirijorluq 2000  
51 Aktyor sənəti 1800  
52 Təsviri incəsənət müəllimliyi 1300  
53 Rəngkarlıq 1500