Sayt xəritəsi
 
Bizimlə əlaqə

ADMİNİSTRASİYABEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR VƏ XARİCİ DİLLƏR

                                                            I KURSLAR                         
 
Bəynəlxalq münasibətlər
 
 
Alman dili müəllimliyi
 
Fransız dili müəllimliyi
 
İngilis dili müəllimliyi
 

 

Rus dili

 

 

Tərcümə (Ərəb-Azərbaycan)

 

Tərcümə (İngilis-Azərbaycan)

 

 

 II KURSLAR

 

Bəynəlxalq münasibətlər


 

Alman dili müəllimliyi


 

Fransız dili müəllimliyi

 

İngilis dili müəllimliyi

 

Rus dili

 

Tərcümə (Ərəb-Azərbaycan) 

 

Tərcümə (İngilis-Azərbaycan)

 

 

III KURSLAR

 

Bəynəlxalq münasibətlər

 

Alman dili müəllimliyi

 

Fransız dili müəllimliyi

 

İngilis dili müəllimliyi

 

Rus dili

 

Tərcümə (Fars-Azərbaycan) 

 
Tərcümə (İngilis-Azərbaycan)
 

 

 IV KURSLAR

 

Bəynəlxalq münasibətlər

 

Alman dili müəllimliyi

 

Fransız dili müəllimliyi

 

İngilis dili müəllimliyi

 

Rus dili


 

Tərcümə (Ərəb-Azərbaycan) 

 
Tərcümə (İngilis-Azərbaycan)