Sayt xəritəsi
 
Bizimlə əlaqə

ADMİNİSTRASİYASOSİAL İDARƏETMƏ VƏ HÜQUQ FAKÜLTƏSİ

I KURSLAR

 

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi


Hüquqşünaslıq

 

Sosial iş


Turizm və otelçilik

 
 
II KURSLAR

 

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi


Hüquqşünaslıq


Sosial iş


Turizm və otelçilik

 
 
III KURSLAR

 

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi


Hüquqşünaslıq


Sosial iş

 

Turizm və otelçilik

 
 
IV KURSLAR

 

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsiHüquqşünaslıq


Sosial iş

 

Turizm və otelçilik