Sayt xəritəsi
 
Bizimlə əlaqə

ADMİNİSTRASİYAMEMARLIQ VƏ MÜHƏNDİSLİK FAKÜLTƏSİ

I KURSLAR

 

Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi

 

Elektroenergetika mühəndisliyi

 

Ekologiya

 

İnformasiya texnologiyaları


Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi

 


Memarlıq


 

Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi

 

Geodeziya və xəritəçəkmə

 

II KURSLAR

 

Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi

 

Elektroenergetika mühəndisliyi


 

Ekologiya

 

İnformasiya texnologiyaları

 

Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi

 

Memarlıq


 

Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi

 

 

III KURSLAR
 
 

Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi

 

Elektroenergetika mühəndisliyi

 

Ekologiya

 

İnformasiya texnologiyaları

 

Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi


 

 

Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi

 

Memarlıq

 

 

IV KURSLAR
 
 

Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi

 

Elektroenergetika mühəndisliyi

 

Ekologiya

  •  

 

İnformasiya texnologiyaları

 

Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi

 

Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi

 

 

Memarlıq