Sayt xəritəsi

ADMİNİSTRASİYAMEMARLIQ VƏ MÜHƏNDİSLİK FAKÜLTƏSİ

I KURSLAR

 

Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi

 

Elektroenergetika mühəndisliyi

 

Ekologiya

 

İnformasiya texnologiyaları

 

Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi

 

Memarlıq

 

Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi


 

II KURSLAR

 

İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi 


 

Elektroenergetika mühəndisliyi


 

Memarlıq

 

 

Ekologiya mühəndisliyi 


 

Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi


 

Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi


 


Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi

 

III KURSLAR

 

Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi

 

İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

 


 

Elektroenergetika mühəndisliyi

 

Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi

 

Memarlıq

 

 

Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi

 

 

IV KURSLAR

 

Elektroenergetika mühəndisliyi

 

İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

 

Memarlıq

 

Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi

 

Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi

 

 

Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi