Sayt xəritəsi
 
Bizimlə əlaqə

ADMİNİSTRASİYATƏBİƏTŞÜNASLIQ VƏ KƏND TƏSƏRRÜFATI

 I KURSLAR

 

 

Biologiya müəllimliyi

 

Coğrafiya müəllimliyi

 

Kimya müəllimliyi

 

Torpaqşünaslıq və aqrokimya

 
 
Baytarlıq
                                                                           
 
 
II KURSLAR 
 
 
 
Baytarlıq

 
Biologiya müəllimliyi
 
Coğrafiya müəllimliyi


Torpaqşünaslıq və aqrokimya

 
Kimya müəllimliyi  

                     III KURSLAR 

 
 
 
Baytarlıq

Biologiya müəllimliyi


Coğrafiya müəllimliyi


Torpaqşünaslıq

 

Kimya müəllimliyi


                      IV KURSLAR

 

Biologiya müəllimliyi

 

Baytarliq


Coğrafiya müəllimliyi


Ekologiya


Kimya müəllimliyi