Sayt xəritəsi

ADMİNİSTRASİYATƏBİƏTŞÜNASLIQ VƏ KƏND TƏSƏRRÜFATI

 I KURSLAR

 

 

Biologiya müəllimliyi


Coğrafiya müəllimliyi


Kimya müəllimliyi

 

Torpaqşünaslıq və aqrokimya

 
Baytarlıq
                                                                           II KURSLAR 
 
 
 
Baytarlıq

Biologiya müəllimliyi

Coğrafiya müəllimliyi


Torpaqşünaslıq və aqrokimya

Kimya müəllimliyi  

                     III KURSLAR 

 
 
 
Baytarlıq

Biologiya müəllimliyi


Coğrafiya müəllimliyi


Ekologiya


Kimya müəllimliyi


                      IV KURSLAR

 

Biologiya müəllimliyi

 


Coğrafiya müəllimliyi


Ekologiya


Kimya müəllimliyi

 

            V KURSLAR 

 

Baytarlıq