Sayt xəritəsi

ADMİNİSTRASİYAFİZİKA- RİYAZİYYAT FAKÜLTƏSİ

 I KURSLAR

 

Riyaziyyat müəllimliyi

Riyaziyyat - informatika müəllimliyi


Fizika müəllimliyi


 II KURSLAR

Riyaziyyat müəllimliyi


 

Riyaziyyat - informatika müəllimliyi


Fizika müəllimliyi


 III KURSLAR

 

Fizika müəllimliyi

 

 Riyaziyyat müəllimliyi

 

Riyaziyyat-İnformatika müəllimliyi

 IV KURSLAR

 

Fizika müəllimliyi

 

Riyaziyyat müəllimliyi

 

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi