Sayt xəritəsi

ADMİNİSTRASİYATARİX- FİLOLOGİYA FAKÜLTƏSİ

 I KURSLAR

 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi


Kitabxanaçılıq və informasiya


Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması


Tarix müəllimliyi

 

Jurnalistika


 

II KURSLARAzərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

 

Kitabxanaçılıq və informasiya


Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması 

 


 

Tarix müəllimliyi


 

III KURSLAR

 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi 

Tarix müəllimliyi


Kitabxanaçılıq və informasiya 


Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması 


 

IV KURSLAR

 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi


Jurnalistika


Kitabxanaçılıq və informasiya


 Muzeyşünaslıq arxiv işi və abidələrin qorunması


Tarix müəllimliyi