Sayt xəritəsi

ADMİNİSTRASİYATARİX- FİLOLOGİYA FAKÜLTƏSİ

 I KURSLAR

 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi


 

Kitabxanaçılıq və informasiya


 

Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması


 

Tarix müəllimliyi

 

 

Jurnalistika

 

 

 

 

II KURSLARAzərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

 

 

 Kitabxanaçılıq və informasiya


 

 

Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması 

 


 

 

 Tarix müəllimliyi


 

 

III KURSLAR

 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi 

Tarix müəllimliyi


 

 Kitabxanaçılıq və informasiya 


 

 Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması 


 

 

 

IV KURSLAR

 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi


 

 Jurnalistika


 

Kitabxanaçılıq və informasiya


 

Muzeyşünaslıq arxiv işi və abidələrin qorunması


 

Tarix müəllimliyi