Sayt xəritəsi

ADMİNİSTRASİYAİQTİSAD FAKÜLTƏSİ

    I KURSLAR  

 

Dünya iqtisadiyyatı

 

İqtisadiyyat


Menecment


 

Mühasibat uçotu və audit

 

II KURSLAR

 

Dünya iqtisadiyyatı

 

İqtisadiyyat

 

Menecment


Mühasibat uçotu və audit


 

III KURSLAR

 

Dünya iqtisadiyyatı

 

 İqtisadiyyat

 


Menecment


Mühasibat uçotu və audit

 

IV KURSLAR

 

Dünya iqtisadiyyatı


İqtisadiyyat

 


Menecment

 

Mühasibat uçotu və audit