Sayt xəritəsi
 
Bizimlə əlaqə

ADMİNİSTRASİYAPEDAQOJİ FAKÜLTƏ

 I KURSLAR

 

Bədən tərbiyəsi və idman

 

Fiziki tərbiyə və çağırışa qədər hazırlıq müəllimliyi

 

Texnologiya müəllimliyi

 

II KURSLAR

 

Bədən tərbiyəsi və idman

 

Fiziki tərbiyə və çağırışa qədər hazırlıq müəllimliyi

 

Texnologiya müəllimliyi

 

III KURSLAR

 

Bədən tərbiyəsi və idman

 

Fiziki tərbiyə və çağırışa qədər hazırlıq müəllimliyi

 

Texnologiya müəllimliyi

 

 

IV KURSLAR

 

Bədən tərbiyəsi və idman

 

Fiziki tərbiyə və çağırışa qədər hazırlıq müəllimliyi

 

Texnologiya müəllimliyi