Sayt xəritəsi

ADMİNİSTRASİYAPEDAQOJİ FAKÜLTƏ

                                       I KURSLAR

 

Bədən tərbiyəsi və idman

 

 

Fiziki tərbiyə və çağırışa qədər hazırlıq müəllimliyi

 

Texnologiya müəllimliyi


 

                                       II KURSLAR

 

Bədən tərbiyəsi və idman


 

Fiziki tərbiyə və çağırışa qədər hazırlıq müəllimliyi


Texnologiya müəllimliyi


                                        III KURSLAR

 

 Bədən tərbiyəsi və idman

 

Fiziki tərbiyə və çağırışa qədərki hazırlıq

 

Texnoologiya müəllimliyi

 

                                        IV KURSLAR

 

Bədən tərbiyəsi və idman

 

Fiziki tərbiyə və çağırışa qədərki hazırlıq

 

Texnologiya müəllimliyi