Sayt xəritəsi
 
Bizimlə əlaqə

ADMİNİSTRASİYAİNCƏSƏNƏT FAKÜLTƏSİ

 I KURSLAR  

 

 

Aktyorluq Sənəti

 

T/i. Müəllimliyi 


 

Musiqi müəllimliyi


Xalq çalğı alətləri 


 

Fortepiano


 

Bəstəkarlıq

 

Simli alətlər

 

 

Nəfəs alətləri

 


 

Dirijorluq

 

Solo oxuma


Rəngkarlıq


 

Musiqişünaslıqİfaçılıq

 

 

II KURSLAR  

 

 

T/i. Müəllimliyi 

 

Musiqi müəllimliyi


Xalq çalğı

 

Fortepiano

 

 

Bəstəkarlıq

 

Drijorluq


Simli alətlər 

 

Nəfəs alətləri

 


 
Solo oxuma

 

 

  

Aktyorluq sənəti

 

Musiqişünaslıq

 

ifaçılıq 

Rəngkarlıq 

 

 

III KURSLAR  

 

Aktyorluq

 

Bəstəkarlıq


Drijorluq

 

Musiqi müəllimliyi 

Musiqişünaslıq


 

FortepianoRəngkarlıq


İfaçılıq


Təsviri incəsənət müəllimliyi

 

Simli alətlər

 

 

Nəfəs alətləri

 

Solo oxuma


 
Xalq çalğı alətləri
 
 IV KURSLAR   
 
 

Aktyorluq


Fortepiano

  •  

Təsviri incəsənət müəllimliyi


Xalq çalğı alətləri 


Simli və nəfəsli alətlər

  •  

 

Dirijorluq

 

Bəstəkarlıq


Musiqişünaslıq 

 

Solo oxuma

 

 

Musiqi müəllimliyi