Sayt xəritəsi

ADMİNİSTRASİYAİNCƏSƏNƏT FAKÜLTƏSİ

 I KURSLAR  

 

 

Aktyorluq Sənəti

 

T/i. Müəllimliyi 

 

Musiqi müəllimliyi


Xalq çalğı alətləri 


 Fortepiano

 


BəstəkarlıqSimli alətlər

 Nəfəs alətləri

 


 

Solo oxuma


Rəngkarlıq


Musiqişünaslıqİfaçılıq

 

 

II KURSLAR  

 

 

T/i. Müəllimliyi 

 

Musiqi müəllimliyi


Xalq çalğı alətləri

 

Fortepiano

 

 

Bəstəkarlıq

 

Drijorluq


Simli alətlər 


Nəfəs alətləri

 

 


 
Solo oxuma

 

 

 

  

Aktyorluq sənəti

 

Musiqişünaslıq

 

ifaçılıq


 

Rəngkarlıq 

 

 

 III KURSLAR  

 

Aktyorluq

 

Bəstəkarlıq


Drijorluq

 

Musiqi müəllimliyi

 

Musiqişünaslıq


FortepianoRənkarlıq

 

İfaçılıq


Təsviri incəsənət müəllimliyi

 

Simli alətlər

 

 

Solo oxuma

 


Xalq çalğı alətləri
 
 
 IV KURSLAR   
 
 

Aktyorluq


Fortepiano


Təsviri incəsənət müəllimliyi


Xalq çalğı alətləri 

 

Simli və nəfəsli alətlər

 

Dirijorluq

 

Bəstəkarlıq


Musiqişünaslıq 

 

Musiqi müəllimliyi