Sayt xəritəsi
 
Bizimlə əlaqə

ELM VƏ TƏHSİLBİZİMLƏ ƏLAQƏ

 

 

Ünvan:  

 

 

Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan şəhəri, 
Universitet şəhərciyi, AZ7012, 
Naxçıvan Dövlət Universiteti 

 

 

Tel.:  

 

 

(+99436) 544-08-61

 

Faks: 

(+99436) 545-72-88 

 

E-mail: 

info@ndu.edu.az 

distance.nsu@gmail.com