Sayt xəritəsi
 
Bizimlə əlaqə

ADMİNİSTRASİYATƏDRİS VƏ TƏRBİYƏ İŞLƏRİ ÜZRƏ PROREKTOR

Rəhimov Rafiq Vilayət oğlu –  Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 
Qısa bioqrafiq məlumat
 
- 1962-ci ilin yanvarın 01-də Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur.
- 1967-1978-ci illərdə Naxçıvan şəhər 4 saylı məktəbdə təhsil almışdır.
- 1979-1983-cu illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Tarix” fakültəsində təhsil almışdır.
- 1987-1988-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetində dispetçer, 1989-2018-ci ilədək tədris şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləmişdir.
- 1994-cü ildə “Azərbaycan tarixi” kafedrasında müəllim, 2000-ci ildə baş müəllim, 2011-ci ildən dosent işləyir.
- 2003-cu ildə “Naxçıvan  Muxtar  Respublikasının Xarici Əlaqələri” (1991-2001) mövzusunda müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır.
- 1993-cü ildən YAP-in üzvidir.
- 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə təltif olunmuşdur.
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 31 oktyabr 2017-ci il tarixli, 3327 № sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir.
- 16-çox  elmi məqalənin müəllifidir.
- Təhsil sahəsini əhatə edən təlim kurslarında  və treniqlərdə iştirak ilə əlaqədar olaraq 4 sertifikat və 1 şəhadətnamə almışdır.
- Təqdiqat sahəsi 
Xarici əlaqələr