Sayt xəritəsi

ADMİNİSTRASİYATƏRBİYƏ İŞLƏRİ ÜZRƏ PROREKTOR

MƏMMƏDOV ŞAMXAL ŞÜKÜR OĞLU - Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
 
Qısa bioqrafik məlumat
1984-cü il martın 19-da Naxçıvan şəhərində anadan olub
1990-2000-ci illərdə Naxçıvan şəhər 12 saylı orta məktəbdə təhsil alıb
2000-2004-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq və Beynəlxalq Münasibətlər  fakültəsində bakalavr təhsili alıb
2004-2006-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində Beynəlxaq Münasibətlər ixtisası üzrə magistratura pilləsində təhsil alıb
2006-2007-ci hərbi xidmətdə olub
2007-2010-cu illərdə tarix ixtisası üzrə AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunda dissertant pilləsində təhsil alıb
2009-2010-cü illərdə Yunanıstanın Aleksandr Texnologiya İnstitutunda aspirantura təhsili alıb
2014-cu ildən NDU-nun dosentidir
YAP-ın üzvüdür
1 monoqrafiya və 20-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir
İngilis və rus dillərini bilir


Elmi dərəcə və elmi adları

2000-2004-ci illərdə tələbə. Beynəlxalq Hüquq və Beynəlxalq Münasibətlər  fakültəsi. BDU
2004-2006-cı illərdə magistr. Beynəlxalq Hüquq və Beynəlxalq Münasibətlər  fakültəsi. BDU
2010- cu ildə “Erməni terroru və böyük dövlətlərin ikili standartlar siyasəti (XIX əsr-XXI əsrin əvvəli)”  mövzusunda dissertasiya mudafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi alıb. Hazırda tarix üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün elmi-tədqiqat fəaliyyətini davam etdirir.


Əmək fəaliyyəti


2003-2006-cı illərdə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası. Təlimçi.
2007-2009-cu illərdə Azərbaycan Turizm İnstitutu. Tədqiqat və İnkişaf şöbəsi. Baş Metodist.
2010-2013-cü illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər kafedrası. Müəllim
2013-2014-cü illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər kafedrası. Baş muəllim
2014-cü ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər kafedrası. Dosent
2011-2016-cı illərdə YAP Universitet Şəhərciyi Ərazi ilk Təşkilatının sədr müavini
2016-cı ildən NDU-nun Tərbiyə işləri üzrə prorektoru
2013-cü ildən Erasmus Mundus və TEMPUS (ESFİDİP) layihələrinin universitet üzrə kordinatoru.
 
 
Apardığı dərslər
 
Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi, Diplomatik protokol, Diplomatik yazışma, Beynəlxalq münasibətlərin formalaşmasının əsasları və təkamülü, Konfliktologiya, Şimal-şərqi Azərbaycan qonşu dövlətlərin xarici siyasətində, Avropa  dövlətlərinin  antitürk  siyasəti  və  Azərbaycan
 
 
Tədqiqat sahəsi

Beynəlxalq terrorizm və onun erməni variantı, beynəlxalq münasibətlər, beynəlxalq münaqişələr.


Beynəlxalq seminar, simpozium  və konfranslarda iştirakı

2009.  Lissabon şəhəri. Portuqaliya. « Siyasi elmlər və gələcək yönlü siyasət » konfrans
2009. Saloniki  şəhəri. Yunanıstan. « Beynəlxalq terrorizm və başlıca qolları » konfransı
2011. Naxçıvan şəhəri. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə həsr olunmuş II Beynəlxalq elmi konfrans
2012. Tiflis şəhəri. Gürcüstan. “Erasmus-Mundus, Tempus, Lineaus-Palm proqramları üzrə İsveç-Qafqaz ölkələri üçün birgə seminar”
2013. Kiev şəhəri. Ukrayna. Tələbə-müəllim mübadiləsini əhatə edən Avropa Birliyinin HUMERİA (Erasmus-Mundus) layihəsi ilə əlaqədar elmi-praktik konfrans
2014. Tiflis şəhəri. Gürcüstan. HUMERIA (Erasmus-Mundus) layihəsi üzrə yerli koordinatorların konfransı
2014. Lodz şəhəri.  Polşa. TEMPUS  layihəsi üzrə əməkdaş universitetlərin seminarı
2014. Tiflis şəhəri. Gürcüstan. TEMPUS  layihəsi üzrə treyninq-seminar
2015. Graz şəhəri. Avstriya. TEMPUS  layihəsi üzrə əməkdaş universitetlərin seminarı


Seçilmiş elmi əsərləri
 
 Monoqrafiya: Erməni terrorizmi və ikili standartlar siyasəti. Bakı: Elm və Təhsil, 2013, 308 səh.
 
 Məqalələr:
 
1. Terrorizm tarixdə və günümüzdə // Tarix və onun problemləri. Bakı: 2006, №1, s. 136-141.
2. Erməni terrorizminin başlıca spesifik məqamları // Tarix və onun problemləri. Bakı: 2006, №1, s.     142-147.
3. Erməni terror təşkilatlarının digər terrorçu təşkilatlarla əlaqələri //  Qanun jurnalı. Bakı: 2006, №4, s. 3-5.
4. Erməni terrorunun siyasi havadarları və maliyyə qaynaqları // Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. Naxçıvan: 2006, №5, s. 75-79.
5. Erməni ruhaniləri və erməni terroru // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan: 2007,  №2,  s. 93-97.
6. Erməni siyasi elitası və terror // Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Naxçıvan, «Tusi»,   2008, №3, s. 69-75.
7. Erməni disporası və terror // Tarix və onun problemləri. Bakı: 2008, №3, s.
8. Erməni terroruna münasibətdə böyük dövlətlərin ikili standartlar siyasəti // Naxçıvan  Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan: 2008,  №5, s. 71-74.
9. Ermeni Terörünün ve İkili Standart Politikasının Azerbaycan İçin Sonucları // Kıbrıs Mektubu. Ankara: Temmuz-Aqustos, 2009, Cilt 22, №4, s. 4-8.
10. Erməni terrorunun qisasçılıq fəlsəfəsi // Kültür Evreni. Ankara: Nisan, 2010, №5, s.146-151.
11. Beynəlxalq təşkilatlar və ikili standartlar siyasəti// Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri.  Naxçıvan: 2011,  №1, s. 64-69.
12. Erməni terrorçularının əməlləri beynəlxalq hüquq müstəvisində //   Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Naxçıvan, «Tusi», 2012, cild 8 №3, s. 60-66
13. Qondarma  “erməni soyqırımı”nın siyasi-hüquqi mahiyyəti // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan, NDU-“Qeyrət”,  2012,  № 1(45), s. 118-123   
14. Heydər Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının qurucusudur  // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri (İctimai Elmlər seriyasının xüsusi buraxılışı). Naxçıvan, NDU-“Qeyrət”,  2013,  № 1(50), s. 126-129                                                                        
15. Nəsrəddin Tusinin dövlətin xarici siyasəti, müharibə və sülh məsələləri barədə düşüncələri // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan, NDU-“Qeyrət”,  2015,  № 6 (71), s. 34-37

 
 İş telefonu: +(994 36) 545-57-63
 
Elektron poçtu: shamkhal.mammadov@gmail.com