Sayt xəritəsi

ADMİNİSTRASİYABEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR


NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏRİ


Geniş əlaqələrə malik olan Naxçıvan Dövlət Universitetində beynəlxalq əlaqələr və əməkdaşlıq bir neçə istiqamət üzrə davam və inkişaf etdirilir.
       


UNİVERSİTETLƏRARASI  ƏLAQƏLƏR

Naxçıvan Dövlət Universitetində adları aşağıda qeyd olunan universitetlərlə ikitərəfli əməkdaşlıq müqavilələri imzalanmışdır:
 • Zəncan Universiteti (İran Islam Respublikası) - 29 noyabr 1991-ci il
 • Ərzurum Atatürk Universiteti (Тürkiyə) - 28 aprel 1992-ci il
 • İstanbul Universiteti (Тürkiyə) - 21 aprel 1992-ci il
 • İran İslam Respublikasının Təbriz şəhərindəki universitetlərlə birgə müqavilə (Təbriz Dövlət Universiteti, Azad İslam Universiteti, Səhənd Texniki Universiteti, Pedaqoji Universiteti) -12 may 1994-cü il
 • Ankara Universiteti - 30 may 1995-ci il
 • Van Yüzüncü Yıl Universiteti (Türkiyə) - 28 yanvar 1998-ci il
 • Strasburq Universiteti (Fransa) - 26 mart 1999-cu il
 • Qars Qafqaz Universiteti (Türkiyə) - 9 noyabr 1999-cu il
 • Təbriz Dövlət Universiteti (İran İslam Republikası) - 26 iyul 2003-cü il
 • Perdu Kalumet Universiteti (İndiana, ABŞ) - 5 noyabr 2003-cü il
 • Qahirə Universiteti (Misir ) - 20 aprel 2005-cı il
 • Hilvan Universiteti (Misir) - 21 aprel 2005-ci il
 • Kocaeli Universiteti (Türkiyə) - 5 aprel 2006-cı il
 • Pakistan İslam Respublikası Müasir Milli Dillər Universiteti - 01 dekabr 2006-cı il
 • Qaydi-Əzim Universiteti (Pakistan) - 20 oktyabr 2007-ci il
 • Novosibirski Dövlət Universiteti (Rusiya) - 11 noyabr 2007-ci il
 • Tehran Universiteti (İran İslam Respublikası) -16 noyabr 2007-ci il
 • Qahirə Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən Ərəb dili Mərkəzi (Misir Ərəb Respublikası) - 23 noyabr 2007-ci il
 • Qar Universiteti Veterinar fakültəsi ilə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Təbiətşünaslıq fakültəsi (Türkiyə) - 14 aprel 2007-ci il
 • Təbriz Universiteti (İran İslam Respublikası) -7 dekabr 2008-ci il
 • Ərdəhan Universiteti (Türkiyə) -22 mart 2009-cu il
 • Cənubi Rusiya Universiteti (Rusiya) - 02 iyun 2009-cu il
 • Axaltsıx Dövlət Universiteti (Gürcüstan) - 29 oktyabr 2009-cu il
 • Qafqaz Universitetlər Birliyi (Ərdяhan Universiteti, Artvin Universiteti, Ərzurum Atatürk Universiteti, Qars Qafqaз Universiteti, İgdir Universiteti, Axaltsıx Dövlət Universiteti) - 11 noyabr 2009-cu il
 • Qraz Universiteti (Avstriya)-9 dekabr 2009-cu il
 • Ərciyəs Universiteti (Türkiyə) - 22 fevral 2010-cu il
 • Qimçon Universiteti (Koreya) -10 aprel 2010-cu il
 • Sias Beynəlxalq Universiteti (Çin, Henan Əyaləti) - 27 may 2010-cu il
 • Qars Qafqaz Universiteti(Türkiyə) - 22 mart 2011-ci il
 • Ankara Universiteti (Türkiyə) - 24 mart 2011-ci il
 • Şimali Kipr Doğu Akdeniz Universiteti (Türkiyə) - 29 aprel 2011-ci il
 • Ərdəhan Universiteti (Türkiyə) - 30 aprel 2011-ci il
 • Qafqaz Universiteтlяr Birliyi üzvü olan Universitelerin Genişlentirilmiş İşbirliyi Protokolu (19 Kafkasiya Universiteti) - 9 may 2011-ci il
 • Ərzurum Atatürk Universiteti (Türkiyə) - 4 iyun 2011-ci il
 • Karaqanda Universiteti (Qazaхıstan) - 6 iyun 2011-ci il
 • Kyunqsunq Universiteti (Cənubi Koreya Respublikası) - 8 sentyabr 2011-ci il
 • Аğrı İbrahim Çeçen Universiteti (Türkiyə) - 15 noyabr 2011-ci il
   
Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə imzalanmış əməkdaşlıq müqavilələri Yer kürəsinin dörd qitəsində : Amerika, Avropa, Asiya və Afrikada olan 61 universiteti əhatə edir.