İxtisas fənnindən fəlsəfə doktorluğu proqramı üzrə doktorantlar və dissertantlar üçün imtahan proqramları

1202.01-Analiz və funksional analiz
5312.01-Sahə iqtisadiyyatı
5308.01-Ümumi iqtisadiyyat
7203.01-Ümumi fəlsəfə
5706.01- Azərbaycan dili
5716.01-Azərbaycan ədəbiyyatı
5311.01-Müəssisələrin təşkili və idarə olunması