Ələviyyə Nuri Bəhruz qızı

İngilis dili və metodika kafedrasının müəllimi

 

Ələviyyə Bəhruz qızı Nuri  1993-cü ildə Culfa rayon Bənəniyar kəndində anadan olub. 2000-ci ildə Culfa rayon Bənəniyar kənd tam orta məktəbində təhsilə başlayıb. 2006-2008-ci illər təhsilni Ordubad Qız Liseyində davam etdirmiş, 2008-ci ildən yenidən Bənəniyar kənd tam orta məktəbinə qayıtmış və 2011-ci ildə həmin məktəbdən məzun olmuşdur. Elə həmin ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin İngilis dili fakültəsinə daxil olmuşdur. 2016-cı ildə oranı bitirmiş, 2016-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Filologiya (İngilis dili) ixtisasının magistr pilləsinə daxil olmuşdur. 2018-ci ildə oranı bitir.
Bənəniyar kənd tam orta məktəbində  2012-ci ildən 2018-ci ilədək İngilis dili müəllimi vəzifəsində çalışmışdır. 2018-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “İngilis dili və metodika” kafedrasında  müəllim vəzifəsində işə başlamışdır. Ailəlidir.

  1. “İngilis dilinin qloballaşmada rolu”. Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərlər”i, humanitar elmlər seriyası, “Qeyrət” nəşriyyatı, № 9, 2018, səhifə 24-25
  2. Xarici dillərin tədrisində şifahi nitq vərdişlərinin inkişaf etdirilməsinin linqvistik əsasları. Məqalə. AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. “Filologiya məsələləri”, №13, “Elm və təhsil” Bakı, 2019, səhifə 112-116
  3. Monoloji nitqin inkişaf etdirilməsində dil materiallarından istifadə. Məqalə. AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. “Filologiya məsələləri”, №12, “Elm və təhsil” Bakı, 2019, səhifə 60-65