Əli İlqar oğlu Səbzəliyev

İnformatika  kafedrasının baş müəllimi

E-mail: ali_zmh@mail.ru

1983-cü ildə Ordubad rayonunun Tivi kəndində anadan olub. 2000-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Fizika-riyaziyyat fakultəsinin Riyaziyyat-informatika ixtisasına qəbul olub. 2004-cü ildə Riyaziyyat-informatika ixtisasını bitirib. 2004-cü ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura fakultəsinin İnformatika ixtisasına qəbul olunub və 2006 – cı ildə bitirib.

          2010 – cu  ildən Naxçvan Dövlət Universitetinin İnformatika kafedrasında baş laborant, 2012-ci ildən müəllim, 2018-ci ildən isə baş müəllim vəzifəsində işləyir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

  1. İki tərtib Kirkhof operatorlar sistemi üçün variasiya bərabərsizliyi. Məqalə. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, №1 (51), 2013
  2. Bir sinif iki tərtib Kirkhof operatorlar sistemi üçün variasiya bərabərsizliyi. Tezis. Regional inkişaf və böyük mədəniyyət: Mənşə, harmoniya və tipologiya məsələləri Beynəlxalq konfrans Naxçıvan-2013
  3. Вариационное неравенство для систем квазилинейных гиперболических операторов с интегральными нелинейностями. Tezis. Riyaziyyat və mexanikanin aktual problemləri Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 55 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans Bakı-2014
  4. Вариационное неравенство для систем операторов кирхгофа. Məqalə. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, №8 (89), 2017
  5. Kvant kompüterlərin iş prinsipi və xüsusiyyətləri. Məqalə. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, №5 (106), 2020