Əliyarova Nisə Məmməd qızı, Müəllim

1978-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1993-cü ildə Naxçıvan Musiqi Texnikumuna daxil olub. 1997-ci ildə Texnikumunu fərqlənmə diploma ilə bitirib. 1997-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Musiqişünaslıq istiqamətinin instrumental ifaçılıq (fortepiano) ixtisasına qəbul olub. 2001-ci ildə həmin ixtisası bitirib. 1997-ci ildən Naxçıvan Musiqi Texnikumunda  müəllim fəaliyyətinə  başlayıb. 2019-cu ildə Texnikumda fəaliyyəti dayandırıb.  2015-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində müəllim kimi fəaliyyət göstərir.

           Elmi məqalələr

  1. Ümumtəhsil məktəblərində musiqi viktarinaları N.D.U.№4 (78). Qeyrət-2016.səh 178-181
  2. Musiqi şəxsiyyətin estetik tərbiyəsinin formalaşdırılması vasitəsi kimi N.M.İ. “Məktəb” nəşriyyatı №-2016 səh 124-128
  3. Naxçıvanda Musiqi ifaçılıq sənətinin sistemləşdirilməsi və təsnifatı. N.D.U.(Qeyrət) nəşriyyartı №1(90) səh 182-184