Əliyev Hümbət Mehrac oğlu

baş müəllimi

E-mail: aliyevhumbet@gmail.com

1960-cı ildə Kəngərli rayonu Xıncab kəndində  anadan olmuşdur. 1991-cı ildə Azərbaycan Dövlət   Bədən  tərbiyəsi İnstituna daxil olmuşam və 1996 cı ildə Bədən tərbiyəsi ixtisası üzrə tam kursu bitirmişəm. Əmək fəaliyyətimə  Daxili İşlər Orqanında başlamışam. 2003-cü ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində Pedoqoji fakültəsinin Bədən tərbiyəsi və idman  kafedrasının baş müəllimi vəzfəsində işləyirəm.

 

                 Dərc olunmuş məqalə

  1. Azərbaycanda olimpia hərəkatının inkişafında Heydər Əliyevin rolu. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, “Xəbərlər”, 2009, №3, səh.31-35