Əliyeva Fatma Həmid qızı, Baş müəllim

Əliyeva Fatma Həmid qızı  1970-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub.1986-cı ildə Naxçıvan Misiqi Texnikumuna fortepiano ixtisasi uzre qebul olunub.1990-cı ilde qırmızı diplomla texnikumu bitirib.1990-cı ildə Azərbaycan Dovlət Konservatoriyasına fortepiano ixtisası üzrə qebul olub. 1995-ci ildə universiteti fortepiano ixtisasi uzre bitirib.1987 -ci ildən Babək rayon musiqi məktəbində muəllim işləyib.1998-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universiteti İncəsənət fakültəsinin Fortepiano kafedrasında müəllim vəzifəsində işləyir.11may 2017- ci ildə səhnə fəaliyyətinə göre Prezident Mükafatına layiq görülüb.