Əsədova Aysel Ələkbər qızı

1998-ci il 9 noyabr tarixində Şərur rayon Qarabağlar kəndində anadan olub. 2005-ci ildə Naxçıvan şəhər Abbasəli Nəzərəliyev adına 16 nömrəli tam orta məktəbinə başlamışdır. 2016-ci ildə oranı bitirmişdir. 2016-cı ildə Naxçıvan Dövlət Universiteti Beynəlxalq münasibətlər və Xarici dillər fakültəsi Xarici dil(İngilis dili) müəllimliyi ixtisasına daxil olmuşdur. 2020-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2020-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universiteti Magistratura Mərkəzi Dilşünaslıq (İngilis dili) ixtisası üzrə magistr pilləsinə qəbul olmuş, 2022-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2023-cü ilin fevral ayından sentyabr ayına kimi “Naxçıvan” Universiteti  Xarici dillər fakültəsində fakültə katibi və saathesabı müəllim kimi işləmişdir. 2023-cü ilin sentyabr ayından etibarən “İngilis dili və metodika” kafedrasında müəllim kimi işləyir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

  1. “ The mental process in learning languages: benefits of bilingualism”. Magistrantların XII Regional Elmi Konfransının Materialları. Naxçıvan Dövlət Universiteti-2021,s.176-180)
  2. “About the study of anatomy and physiology of speech”. Doktorant və Magistrantların IV Respublika Elmi Konfransının Materialları(Naxçıvan Müəllimlər Universiteti-2022, s.691-694)
  3. The role of syntax in language aqcuisition: a cross-linguistic perspective. Xaricdə məqalə. International Journal of Philosophical and Social Sciences, cild 3, №5, Uzbekistan, 2023, səhifə 105-117
  4. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Dövlətçilik fəaliyyətində ana dilinə göstərilən qayğı. Respublikada konfrans məqaləsi. Heydər Əliyev və milli dövlətçilik məsələləri Respublika elmi konfrans materialları, II hissə, 25-26 may, 2023, səhifə 95-96
  5. Understandıng the bıologıcal basıs of language. Respublikada konfrans məqaləsi. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş “Tərcüməşünaslığın müasir problemləri” Respublika elmi konfransı, ADU/NDU, 2023.