[ultimate_heading main_heading=”Validə Vəli qızı Hüseynova. Naxçıvan MR əməkdar artisti, dosent” main_heading_color=”#2e73be” alignment=”left” spacer=”line_only” spacer_position=”middle” line_height=”1″ line_color=”#2e73be” margin_design_tab_text=””]1967-ci ildə Sumqayıt şəhərində anadan olmuşdur.1992-ci ildə Azərbaycan  Dövlət Konservatoriyasını bitirib. Əmək fəaliyyətinə Babək rayon Cəhri kənd uşaq  musiqi məktəbində başlamışdır.1998-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində işləyir .2003-cü ildən “ Vokal və  drijorluq ” kafedrasının müdiri  , 2012-ci ildən 2017-ci ilə qədər  “Orkestr alətləri və drijorluq” kafedrasında müdir vəzifəsində çalışmışdır. İşlədiyi müddət ərzində “ Firuzə”, “ Billur”,  “ Tenor ”, xarici tələbələrdən təşkil olunmuş “ Meridian”, “Vokal qrupu” və birləşmiş xorlar yaratmışdır. Bu qruplarla birgə  həm  Azərbaycan həm də qardaş Türkiyənin şəhərlərində keçirilən festival- müsabiqələrdə uğurla çıxış etmiş və  diplom  və mükafatlara layiq görülmüşdür . 20-dən çox diplom və  fəxri  fərmanlar   almışdır.    “ Meridian”  vokal qrupu “ Univiziya” tələbələrin III- cü mahnı müsabiqəsində diplomla təltif olunmuşdur. 2007-ci ildə “Azərbaycanın Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə təltif olunmuşdur.2008-ci ildə  Naxçıvan MR Əməkdar Artisti  fəxri adına layiq görülmüşdür.2014-cü ildə Prezident mükafatına almışdır. 2014-cü ildə Qran-pri mükafatı almışdır.2017-ci ildən “ Orkestr alətləri və drijorluq”  kafedrasının dosentidir.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

1.“Bəstəkar R.Mirişlinin yaradıcılıq portreti” –Aspirantların və gənc tədqiqatçıların X respublika Elmi konfransının materialları Bakı -2005 -səh.135-137

  1. “Bəstəkar C.Cahangirovun Azərbaycan xor sənətinin inkişafının rolu” – NDU Xəbərlər 2005.17 səh.169- 171                                                                                                                                      3. “Üzeyir Hacıbəyov və Azərbaycan çox səslilik sistemi”- Naxçıvan NDU , “ Qeyrət” 2010 səh.205-208

 

  1. “Bəstəkar və dirijor Maestro Niyazinin Rast simfonik muğam”-Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər cild 9 ,2013 səh.158-162

 

  1. “Azərbaycanda rəqs sənətinin yaranması və formalaşması yallı rəqsi”-Elmi əsərlər humanitar elimlər seriyası Naxçıvan,NDU “ Qeyrət”2013 səh.107-112

 

  1. M.Maqamayevin “Şah İsmayıl Nərgiz operaları”- Naxçıvan ,NDU “Qeyrət” 2014 səh.151-155
  2. Şifahi peşəkar musiqi janrı- muğam – Naxçıvan NDU “Qeyrət” 2015 səh.135-139

 

  1. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların estetik tərbiyəsində musiqinin rolu-Metodik vəsait –NDU “Qeyrət” 2014,  42 səhifə
  2. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların musiqi tərbiyəsi –Dərs vəsaiti –NDU “ Qeyrət” nəşriyatı 2015. 102 səhifə

10.Fikrət Əmirovun yaradıcılığında “Nizami” simfoniyası  –  Elmi əsərlər  №5 (70)  Naxçıvan ,    NDU “Qeyrət” 2015 səh.146-151

  1. Музька эпохи возрождения –Elmi əsərlər NDU Humanitar elmlər seriyası N1 80 “Qeyrət” 2017
  2. Xor partiurasının qiraəti fənni üzrə proram-NDU “ Qeyrət ” nəşriyyatı 2016

13.Simfonik alətlə tanışlıq fənni üzrə proqram -NDU “ Qeyrət ” nəşriyyatı 2016

 

E-poçt: validahuseynova27@gmail.com[/ultimate_heading]