[ultimate_heading main_heading=”Qulu Bayraməli oğlu Bağırov. Baş müəllim” main_heading_color=”#1e73be” alignment=”left” spacer=”line_only” spacer_position=”middle” line_height=”1″ line_color=”#1e73be”]1935-ci ildə- Babək rayon Şəkərabad kəndində anadan olub. 1955-ci ildə Naxçıvan şəhər 1№-li orta məktəbi bitirib. Həmin ildə Azərbaycan Neft Kimya İnstituna daxil olub,1960-cı ildə “Elektrik mühəndisi” ixtisasını bitirmişdir. 1960-cı ildən 2004-cü ilə dəkbir sıra vəzivələrdə calışmış, 2004-cü ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Memarlıq və Mühəndislik fakültəsində baş texnik, 2013-cü ildən müəllim, 2019-cu ildən isə Memarlıq və Mühəndislik fakültəsinin “Nəqliyyat və İnformasiya Texnologiyaları” kaferdrasının baş müəllimdir.

Ailəlidir. 3 övladı var.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

  1. Sabit cərəyan generatorlarının elektron gərginlik tənzimləyicisi. NDU Fizika-riyaziyyat və texnika.elm. seriyası № 2 (20) “Qeyrət” 2013.
  2. İşıqlandırma sistemini avtomatik idarə edən elektron qurğusu. NDU Fizika-riyaziyyat və texnika.elm. seriyası № 2 (56)

Naxçıvan NDU “Qeyrət” 2013

  1. Məişət nasoslarının elektron mühafizə qurğusu. NDU Fizika-riyaziyyat və texnika.elm. seriyası № 3 (59)

Naxçıvan NDU “Qeyrət” 2014

  1. Müasir elektron saat qurğusunun yeni variantı. NDU Fizika-riyaziyyat və texnika.elm. seriyası № 9(65)

Naxçıvan NDU “Qeyrət” 2015.

  1. Torpaq nəmliyini ölçən elektron qurğu. NDU Fizika-riyaziyyat və texnika.elm. seriyası № 5(73)

Naxçıvan NDU “Qeyrət” 2015.

  1. Dəmiryol nəqliyyatında avtomatika və telemexanika. Proqram. Naxçıvan Dövlət Universitetinin . 2018

E-mail: q.bagirov@mail.ru[/ultimate_heading]