Nurlan Aqil oğlu İsmayılov

     Müəllim

1975-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur rayon Qarabağlar kəndində  anadan olmuşdur. 1998-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili işlər Orqanlarında xidmətə qəbul olunmuşdur. 2005-ci ildə Azərbaycan  Respublikası Daxili İşlər  Nazirliyinin Polis Akademiyasının əyani şəbəsini hüquqşünaslıq ixtisası üzrə bitirdikdən sonra  xidməti fəaliyyətini zabit kimi davam etdirmişdir. 2015-ci ildə  Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Orqanlarından təqaüdə buraxılmışdır.  2016-cı ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Sosial-İdarəetmə və hüquq fakultəsinin hüquq fənləri kafedrasının müəllimi vəzifəsində işləyir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

1.Ulu öndərimiz Heydər Əliyev milli konstitusiyamızın  yaradıcısıdır. NDU. Elmi Əsərlər , 2018 , № 6(95) səh.134-137