Mirzəyev İlqar Məhərrəm oğlu  0,5 Müəllim

Mirzəyev İlqar Məhərrəm oğlu11 mart 1967- ci ildə Naxçıvan  şəhərində anadan olmuşdur.

1992-ci ildə Saratov institutunun hüquqşünaslıq ixtisasını  bitirmişdir. Naxçıvan Dövlət Universitetində 2007-ci ildən  Sosial idarəetmə və hüquq  fakultəsinin Hüquq fənləri kafedrasında( (0,5) fəaliyyətə başlamışam. Cinayət hüququ fənnini tədris edir beş elmi məqalənin müəllifiyəm