Tofiq Həbib oğlu Seyidov

1959-cu  il 2  avqustda  Naxçıva  Muxtar  Respublikası Babək rayonunun Zeynəddin kəndində anadan olub. 1965-ci ildə birinci sinifə daxil olub, 1975 – ci illərdə Zeynəddin kənd orta məktəbinidə orta təhsil almışam. 1982 – ci ildə Azərbaycan   Dövlət İncəsənət İnstitutunun dram və kino aktyorluğu fakultisını bitirmişəm. Elə həmən ildən də C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatırıda əmək fəaliyyətə başlayıb və teatrın səhnəsində bu günədək aktyor kimi qırxdan cox obzlar oynaynamışam. 1989 cu ildən isə Naxçıvan teatrında həm aktyor, həm də quruluşçu rejissor kimi fəaliyyət göstərmişəm. Bir müddət şənət aləmindən uzaq olmuşam. Yenidən Naxçıvan teatrında quruluşçu rejissor kimi fəliyyətə başlamışam. C.Məmmədquluzadə adıma Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında və Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrında otuza yaxın səhnə əsərinə quruluş vermişəm. Haliyədə Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrının direktoru və C.Məmmədquluzadə adına  Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında quruluşçu rejissoru, eyni zamanda Naxçıvan Dövlət Univerisitetinin baş müəllimiyəm. On dörd pyesin müəllifiyəm.  Evliyəm, dörd övladım və bir nəvəm vardır. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisi və Prezident mükafatçısıyam

Son illər quruluşçu rejıssor kimi hazırladığı tamaşaların S İ Y A H I S I

 1. P.Çexov “Russayağı evlənmə” 2012 – ci il

C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı

 1. Ç.Aytmatov “Manqurt” 2013 – cü il

C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı

 1. H.İbsen “Kuklalar evi”      2014 – cü il
 2. Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı
 3. M.F.Axundzadə “Müsyö Jordanın Qarabağ səyahəti” 2014 – cü il

C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı

 1. A.Şaiq “Danışan kukla”          2015 – ci il

Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı

 1. N.Nərmanov “Nadanlıq və Kremildən üç zəng” 2015 – ci il

C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı

 1. A.d.c.Ekzüpeti “Balaca şəhzadə” 2016 – cı il

Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı

 1. T.Seyidov “Kosanın kələyi”          2016 – cı il

Naxçıvan Dövlət Uçaq Teatrı

 1. N.Nərımanov  “Nadir şah”            2016 – cı il

C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı

 1. M.Meterlinq “Göy quş”       2017 – ci il

C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı

 1. T. Seyidov “Bahar qızı küsüb” 2017 – ci il

Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı

 1. M.S.Ordubadi “Qılınc və qələm”    2017 – ci il

C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı

 1. H.Cavid “Xəyyam”     2018 – ci il

C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı

 1. C.Məmmədquluzadə “Ölülər və dəlilər” 2019 – cu il

C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı

 1. A.S. Qribayedov “Ağıldan bəla”           2020 – ci il

C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan  Dövlət Musiqılı Dram Teatrı

 1. Nizaminin Sirlər xəzinəsi 2021

C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan  Dövlət Musiqılı Dram Teatrı

 1. İ.Əfəndiyev “Xurşudbanu Nətavan” 2022 – ci il