Arzu Kamal oğlu Abdullayev

                   16 sentyabr 1987-ci ildə Ordubad rayon Üstüpü kəndində anadan olub. 2006 – cı ildə 526 balla Naxçıvan Dövlət Universitetinin tarix-filologiya fakültəsinin tarix ixtisasına qəbul olub. 2007-ci ildən 2010-cu ilədək elmi və ictimai fəaliyyətimə görə Heydər Əliyev təqaüdünə layiq görülüb. 2009-cu il may ayında Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatına keçirilən seçkilərdə təşkilatın sədri,  2009-cu ilin noyabrında Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının təsis qurultayında  sədrin müavini seçilib.

2010-cu ildə universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və həmin il Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura üzrə dekanlığın “Beynəlxalq əlaqələrin tarixi və nəzəriyyəsi” ixtisaslaşmasının əyani şöbəsinə qəbul olub. 2010-2011-ci illərdə  həqiqi hərbi xidmətdə olub. 2012-ci ildə “İlin ən yaxşı magistrantı” seçilib. Rəhbərlik etdiyi Tələbə Gənclər Təşkilatı 2012-ci ildəki uğurlu fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikasında “İlin ən yaxşı tələbə təşkilatı” nominasiyasının qalibi olub. Naxçıvan Dövlət Universitetində “Nə? Harada? Nə zaman?”, “Xəmsə”, “Əlincə” intellektual klublarının təsisçisi və ilk rəhbəri olub. 2014-cü ildən 2017-ci ilə qədər “Vətən tarixi” üzrə doktorantura təhsili alıb. Bu vaxta qədər 60-dan çox diplom, fəxri fərman, sertifikatla təltif olunub,  3 kitabı, 30 elmi, 200-dən çox  ictimai-siyasi məzmunlu məqaləsi  işıq üzü görüb. “Naxçıvan şəhərinin tarixi (XIX əsr)” mövzusunda dissertasiya işini tamamlayaraq müdafiə üçün dissertasiya şurasına təqdim edib.

Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasının baş müəllimi, jurnalistlər birliyinin üzvüdür.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Osmanlı sultanlarının xarici siyasəti (XIV-XV əsrlər). Magistrantların XIII Respublika elmi konfransının materialları. SDU 25-26 aprel 2013
 2. Azərbaycan Respublikası xarici siyasətinin əsas prinsipləri. Magistrantların XII Respublika elmi konfransının materialları II hissə. SDU 26-27 aprel 2012
 3. Heydər Əliyev və Azərbaycan gəncliyi .Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Xüsusi buraxılış. (Məqalələr vəxatirələr)Naxçıvan: 2008        . 3 s.
 4. Azərbaycan Respublikası Xarici Siyasətinin əsas prinsipləri. Magistrantların XII Respublika elmi konfransının materialları II hissə. Sumqayıt – 2012. 3 s.
 5. Azərbaycanını Xarici siyasət proritetlər. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan, NDU-“Qeyrət”, 2013 №2(53) 4 s.
 6. Yönümüz Şərqədi, Yolumuz Qərbə. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Magistrantların Regional elmi konfransının materialları. Naxçıvan, NDU-“Qeyrət”, 2013, № 4 4 s.
 7. Heydər Əliyev və milli düşüncəli müasir gənclik. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri (İctimai Elmlər seriyasının xüsusi buraxılışı). Naxçıvan, NDU-“Qeyrət”, 2013,  № 1(50)      3 s.
 8. Tarix yaradan şəxsiyyətlər salnaməsi. Bakı: Elm və Təhsil.        244 s.
 9. Naxçıvanda sənətkarlığın tarixi coğrafiyası. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri.  Naxçıvan, NDU-“Qeyrət”, 2015,  № 2(67)         3 s.
 10. Ümumi dəyərlərə əsaslanan Vahid Avropaya doğru. Tarixi ipək yolu və Naxçıvanın iqtisadi mədəni əlaqələrinin inkişafı məsələləri konfransı. Naxçıvan 2015, 2 s.
 11. Tarix yaradan şəxsiyyətlər. Bakı: Elm və Təhsil. 248 s.
 12. Naxçıvanda sənətkarlıq və sənayenin inkişafı(XIX əsr). Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri.Naxçıvan,NDU-“Qeyrət”,2016,№ 6(75) 7 s.
 13. Dünyəvi demokratikləşmə prosesinə Azərbaycan yanaşması Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri.  Naxçıvan, NDU-“Qeyrət”,

2016,  № 5(79). 3 s.

 1. Azərbaycanın Rusiya ilə İran arasında bölüşdürülməsi, xarici dövlətlərin planları və Osmanlı dövlətinin mövqeyi. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan, NDU-“Qeyrət”,  2017,  № 2(83)
 2. Rusiya və İranın Qafqaz siyasətində Naxçıvan şəhəri (XIX əsrin əvvəlləri). AXC-nin 100 illiyinə həsr olunmuş “Qafqazda dövlətlərarası münasibətlər 100 il əvvəl və müasir dövr” beynəlxalq elmi konfrans. AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu.  Bakı: 2018       . 5 s.
 3. Universitet Tələbə Gəncliyi yeni mərhələdə. Naxçıvan Dövlət Universiteti 50 ildə Elmi praktik konfransın materialları. Naxçıvan, NDU-“Qeyrət”,

2017,  3 s.

 1. Naxçıvan xanlığının paytaxtı Naxçıvan şəhəri XIX əsrin başlanğıcında . “Naxçıvan” Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan, NU-“Nuh”,

2017, № 4 (7). 11 s.

 1. Naxçıvan Rusiya ilə Qacarlar İranı arasındakı müharibələr dövründə(1826-1828). Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan, NDU- “Qeyrət”, 2018, № 2 (91).4 s.
 2. Naxçıvan şəhərinin elmi həyatı, ictimai fikrin və xalq maarifinin vəziyyəti(XIX əsr) .“Naxçıvan” Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan, NU-“Nuh”,

2017, № 1 (8). 7 s.

 1. Tarix-kurikulum əsasında dərs vəsaiti . Naxçıvan: Əcəmi, 2018. 392s.
 2. ОПИСАНИЕ ГОРОДА НАХЧЫВАН (XIX ВЕК). «Advances in Science and Technology» ХV Международная научно-практическая конференция. ISBN 978-5-8243-2225-5. 31 июля 2018. 3 s.
 3. Кварталы города Нахчывана в XIX . Гражданские конфликты и гражданские войны в истории. ISBN 978-5-6041034-9-4. МОСКВЕ 2018. 4 s.
 4. XIX əsr Naxçıvan şəhərinin tarixi coğrafiyasının bəzi məsələlərinə dair “Naxçıvan” Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan, NU-“Nuh”,

2018, № 3 (10). 7 s.

 1. XIX əsr Naxçıvan şəhərinin tarixi coğrafiyası . Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan, NDU- “Qeyrət”, 2018, № 6 (95). 7 s.
 2. Nakhcivan city between russia and gajar iranian in 1826-1828 . Актуални проблеми. İSBN 2073-0071. МОСКВЕ 2018. №12. 3 s.
 3. AZƏRBAYCAN -TÜRKİYƏ: dostluq və strateji tərəfdaşlıq. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Naxçıvan-Türkiyə diplomatik əlaqələri yeni müstəvidə Beynəlxalq elmi konfrans. “Qeyrət” nəşriyyatı, 2019, 3 s.
 4. Naxçıvan şəhəri Rusiya və qacarların Cənubi Qafqaz siyasətində (1826-1828-ci illər) . AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu. 23-24 may 2019, Bakı 5 s.
 5. XIX əsr Naxçıvan şəhər tarixinin milli konteksdə araşdırılması ilə bağlı müstəqillik illərində qəbul edilmiş yeni konseptual qərarlar. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Naxçıvan. İyun 2019. 4 s.
 6. Description of the city Nakhchyvan on quarters (XIXcentury). Məqalə https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/en/edici%e2%99%80n-2013/year-vii-publication-no-2-january-2020. 9 s.