Gülçin Fizuli qızı Ağayeva

Gülçin Fizuli qızı Ağayeva 1992-ci il NMR-nın Culfa rayonunda doğulmuşdur. 2001-ci ildə atasının işi ilə əlaqədar olaraq Naxçıvan şəhərinə köçmüş və 2009-cu ildə 705 sayılı hərbi hissənin orta məktəbi bitirmişdir. Həmin ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər ixtisasına daxil olmuşdur. 2013-2015-ci illərdə magistr pilləsində Qafqaz Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər və Diplomatiya ixtisasına təhsil almışdır. 2017 – ci ildən müsabiqə yolu ilə Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Beynəlxalq münasibətlər» kafedrasına müəllim təyin edilmişdir.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 

  1. “Hərbi təhlükəsizlik”- Qafqaz Universiteti, Gənc Tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi Konfransı, tezis, 17-18 aprel 2015-ci il, Bakı, Azərbaycan
  2. “Sovet İttifaqının süqutu və dünya sosialist blokunun dağılması”-“Naxçıvan” Universiteti, Elmi Əsərlər, 2018.№3(10), İSSN 2616-4248, Naxçıvan, NU-Nuh